AYM’den Cumhuriyet kararı: ‘Cumhuriyet’in hakları ihlal edildi’

Cumhuriyet’in “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

AYM’den Cumhuriyet kararı: ‘Cumhuriyet’in hakları ihlal edildi’

AYM, 17 Aralık ve MİT TIR’larına ilişkin alınan yayın yasağı kararlarını anayasaya aykırı buldu.

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), 17 Aralık ve MİT TIR’ları soruşturmalarına ilişkin alınan “yayım yasağı” kararları nedeniyle gazetemiz Cumhuriyet’in “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Ocak 2014 tarihinde, 17 Aralık soruşturma dosyası kapsamında “yayım yasağı” konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda söz konusu soruşturma dosyasıyla ilgili olarak yazılı, görsel basında ve internette her türlü haber, röportaj ve eleştiri ile haber niteliği taşıyanlar dışında, dosyanın içeriği hakkında, “soruşturma tamamlanıncaya kadar yayım yasağı” konuldu. Adana 2 No’lu Hâkimliği de 13 Şubat 2014 tarihli kararıyla, MİT’e ait TIR’lara ilişkin ihbarı yapan şahıslar ile MİT görevlileri hakkında açılan soruşturmalarla ilgili olarak “yayım yasağı” kararı vermişti. Her iki yasak kararı, o dönem gazetemiz sorumlu yazıişleri müdürü olan, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’ya tebliğ edildi. Küçükkaya, karara itiraz etti ancak mahkeme olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Küçükkaya, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Musul’da Türk Konsolusluğu’nun IŞİD tarafından basılarak, çalışanların kaçırılması olayına konulan “yayım yasağı” ile ilgili AYM’ye başvurmuştu. bianet.com da 17 Aralık soruşturması kapsamında dört bakan hakkında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun faaliyetleriyle ilgili “yayım yasağını” AYM’ye taşımıştı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

AYM, yaptığı değerlendirmesonucunda bu dört “yayım yasağı” nedeniyle gazetemiz ve Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ile Bianet ve Sezgin Tanrıkulu’nun “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi. Kararın gerekçesinde, daha önce benzer şekilde alınan Halk TV kararına atıf yapılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“5187 sayılı yasanın 3. maddesinde öngörülen hükmün şeklî manada bir kanun niteliği taşıdığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söz konusu hükmün önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı uygulanmasıyla ilgili olarak hiçbir düzenleme ihtiva etmediği görülmektedir. Bu nedenle anılan hükümde, bir ceza soruşturması kapsamında yayım yasağı uygulanması halinde hangi davranış veya olgulara hangi hukuksal sonuçların bağlanacağının ve bu bağlamda kamusal makamlar için nasıl bir müdahale yetkisi doğacağının belirli bir kesinlik ölçüsünde düzenlendiğinden bahsedilemeyeceği, bu doğrultuda devam eden bir ceza soruşturmasına ilişkin önleyici bir tedbir olarak yayım yasağı konulması yönünden ‘öngörülebilirlik’ ve ‘belirlilik’ ölçütlerini sağlamadığı değerlendirilen 5187 sayılı yasanın 3. maddesinin kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

 

CUMHURİYET