Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?

Kûfe’de cami de şehid edildi. Kabri, Irak’ın Necef’ şehrindedir.

Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?


Fiziki Yapısı: Kısaya yakın orta boylu, siyah iri gözlü, esmer tenli, karnı büyükçe, oldukça kuvvetli, uzun sakallı, başının tepesi saçsız, omuz başları dik ve yüksekti.

Baba Adı:    Ebû Talib bin Abdülmuttalib, bin Haşim.
Anne Adı:    Fâtıma bint-i Esed, bin Haşim.
Doğum Tarihi ve Yeri:    Takriben Miladi 598-600 veya 601 yıllarında Nübüvvetten 10 yıl kadar önce, Mekke şehrin’de doğdu.
Ölüm Tarihi ve Yeri:    Hicri 40. yılın, 17 veya 24 Ramazan ayında, Miladi 24 Ocak 661 yılında Kûfe’de cami de şehid edildi. Kabri, Irak’ın Necef’ şehrindedir.
Fiziki Yapısı:    Kısaya yakın orta boylu, sim siyah iri gözlü, esmer tenli, güzel yüzlü, karnı büyükçe, elleri kolları pazuları oldukça kuvvetli, sık uzun enli göğüslü, uzun sakallı, iri omuzlu, başının tepesi kel, omuz başları dik ve yüksekti.
Eşleri:   9 hanımefendi ile evlenmiştir.
Oğulları:    15 tane oğlu vardı.
Kızları:    20 tane kızı vardı.

Alinin Resmi evliliklerde 20 birlikte olduğu cariyeler (kadın köle)lerde ise 15 çoçuk toplam 35 çoçuğu vardı Ali’nin ilk eşi Muhammedin kızı Fâtımatü’z-Zehra idi. Ali, Fâtıma hayatta olduğu sürece başka bir kadınla evlenmemiştir.

1- Ali’nin ilk eşi Muhammed’ın kızı Fâtıma ile evlendi. Fâtıma’dan; Hasan, Hüseyin, Mühassin büyük Zeyneb, ve büyük Ümmü Külsüm doğmuştur.

2- Ümmü’l-Benin bint-i Haram el-Kellâbiye ile evlenmişti. Bu hanımından da; Abbâs, Câ’fer, Abdullah, ve Osman adlarında dört tane oğlu dünyaya gelmiştir.

3- Leylâ bint-i Mes’ûd ile evlenmişti. Ondan da; Ubeydullah ve Ebû Bekr adlarında iki oğlu dünyaya gelmiş.

4- Esmâ bint-i Ümeys ile evlenmiştir. ondan da; küçük Muhammed ile Yahyâ adlarında iki tane oğlu dünyaya gelmiş.

5- Sahbâ bint-i Rebiâ ile evlenmişti. Bu kadın ise Ondanda; Ömer, ve Rukeyya adlı çocukları dünyaya gelmişlerdi.

6- Alinin 6, eşi Muhammedin büyük kızı Ebü’l-As ile evli Zeyneb’in kızı Ûmâme ile evlenmişti. Ümame Ali’nin baldızı Zeynebin kızı Hz.Muhamedin torunu idi. Ûmâme’den ortanca Muhammed adındaki oğlu dünyaya gelmiştir.

7- Hanife ile evlendi. Hanifeden Muhammed el-Hanefiyye adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

8- Ümmü Said ile evlenmişti. Ondan, Ümmü’l-Hesen ve Ümmü Külsüm adlarındaki çocukları dünyaya gelmişlerdi.

9- Mehebbe bint-i İmrü’l-Kays ile evlenmişti. Ondan küçük yaşta vefat eden bir kızı doğmuş.

Alinin cariyelerde (kadın köle)lerde doğan çoçukları 1-Ümmü Hâni 2-Meymune 3-Küçük Zeyneb 4-Küçük Remle 5-Küçük Ümmü Külsüm 6-Fâtıma 7-Ümâme 8-Hadice 9-Ümmü’l-Kerem 10-Ümmü Seleme 11-Ümmü Ca’fer 12-Cumane 13-Nefise.

Bunların hepsi resmi evlilik yaptığı Ümmü’l-Veledlerinden doğmuş olarak gösterilir.


Gavzeler:    Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşlar.
Muhacir mi Ensar mı:    Mekke’den Medine’ye, Muhacirdir.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı:    536 tane.
Sahabeden Kim ile Kardeşti:    Mekke’de Resûlullâh (s.a.v) ile, Medine’de ise Sehl bin Huneyf ile din kardeşi olarak ilân edilmişti.
Kabile Neseb ve Soyu:    Ali bin Ebû Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilâb bin Mürre bin Kâ’b.
Lakap ve Künyesi:    Esedullâhi’l-Ğâlib, Haydâr-ı Kerâr, Rıdvân, Ebâ’l-Hasen, Ali’yyü’l-Mûrtezâ, Ebû Turab.
Kimlerle Akraba idi:    Muhammed’in amcası oğlu, ve damatlarıdır.

 

Kaynaklar:

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-255 
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-102 
3- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-92-98. 
4- Şuâra-214 
5- İbn-i Kesir el Bidaye ve’n- Nihaye-3-350 
6- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-110 
7- İbnü’l-Esir el-Kâmil Fi’t-Tarih Tercemesi-3-405 
8- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-150 
9- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-154 
10- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-12 
11- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-122 
12- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-209 
13- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-13 
14- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-9-18- 
15- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi- 9- 82 
16- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-111 
17- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-142 
18- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-143 
19- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-138 
20- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-141 
21- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-147 
22- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-148 
23- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-149 
24- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-160 
25- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-169 
26- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-177 
27- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-256 
28- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1272 
29- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-257 
30- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-259 
31- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1273 
32- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-260 
33- Ahzab-33 
34- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-262 
35- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-261 
36- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1653-1655 
37- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-546 
38- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-10-114-115 
39- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-143-144 
40- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-172 
41- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-152-153 
42- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-546 
43- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-10-192-199 
44- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-257-264 
45- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-329 
46- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-343 
47- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-13-198 
48- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-167 
49- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-168 
50- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-171 
51- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-258 
52- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-324 
53- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-422 
54- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-114 
55- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-246 
56- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-78-83 
57- M Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1543 
58- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-16-177 
59- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-98-99 
60- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-101 
61- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-218 
62- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-102 
63- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-49 
64- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1693 
65- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1048-1049 
66- Süneni Tirmizi- Menâkıb Bölümleri-19-3696 
67- Sünen-i Tirmizi- Menakıb bölümleri-21-3717 
68- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1211 
69- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1145 
70- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-979 
71- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-979 
72- Mücadile-12 
73- Mücadile-13 
74- Câmiu’l-Usûl-3-465-Tefsir-No-54-836-Tirmizi-Tefsir-58-3300 
75- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3718 
76- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3721 
77- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3733 
78- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3737 
79- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-100 
80- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1574 
81- Risalei Nur külliyatından Mektubat-22.Mektub birinci Mebhas. 
82- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1216 
83- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1254 
84- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-263 
85- İnsân Suresi-5-10. 
86- Esbâb-ı Nüzül-H.Tahsin Emiroğlu Kuzucular ofset 1982- Konya-C-13-S-232 
87- Sünen-i Ebû Dâvûd kitabı el-Lukata-Bab-16-No-1716 
88- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1026 
89- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-233 
90- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-814 
91- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-814 
92- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-815 
93- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-695 
94- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-696 
95- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1174 
96- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-871 
97- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-871 
98- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-872 
99- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1321 
100- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1322 
101- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1323 
102- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-830 
103- Kasas-83 
104- 2-M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1169 
105- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1170 
106- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1036 
107- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2059 
108- En'am süresi-160 
109- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-739 
110- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-795 
111- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1663 
112- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-41 
113- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1593 
114- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1593 
115- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1248 
116- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1249 
117- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1249 
118- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1237 
119- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1560 
120- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1589 
121- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-218 
122- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-99 
123- Yusuf-76 
124- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1563 
125- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1540 
126- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1563 
127- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1559 
128- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1606 
129- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1413 
130- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1876 
131- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1567 
132- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-226 
133- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1621 
134- Ahkaf suresi-15 
135- Lokman-14 
136- Kur’ân Ahkâmı ve mezheb imamlarının görüş farkları bahar yay. Celal yıldırım-1-163 
137- Araf-172 
138- Câmiu’l-Usûl-4-706-Tavaf ve Sa’y-Tirmizi-Hac-111-959 
139- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1607 
140- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1949 
141- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1066 
142- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1067 
143- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1067 
144- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1068 
145- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1069 
146- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1048 
147- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1049 
148- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1051 
149- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1225 
150- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1220 
151- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1220 
152- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2056 
153- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1496 
154- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1221 
155- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1221 
156- Lokman-34 
157- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2088 
158- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-371-372 
159- İbni Kesir en-Nihaye vel Bidaye-7-366 
160- Enfal suresi-26 
161- İbnü'l-Esir el-Kâmil Fi’t-Tarih tercemesi-3-195-200- özet- 
162- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-372-373 
163- Cemel Vakası hakkında geniş bilgi için, kitabımızın. Zübeyr bin Avvam bölümüne bakılsın 
164- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1060 
165- Hicr suresi-47 
166- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1062 
167- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-371-374 
168- İbnü'l-Esir, el-Kâmil Fi't-Tarih tercemesi-3-398 
169- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1408 
170- İbnü'l-Esir, el-Kâmil Fi't-Tarih tercemesi-3-401 
171- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1877 
172- İbnü'l-Esir, el-Kâmil Fi't-Tarih tercemesi-3-402 
173- İbni Kesir el-Bidaye ve'n-Nihaye-M.Keskin Çağrı yayınları İst-1994-Cild-7-S-518 
174- Risale-i Nur Külliyatından Lem’a-lar-dörcüncü Lem'a 
175- Ahmed İbn-i Hanbel, el-Müsned-3-32 

Kaynak: Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?