Etiket: "Pandemiya müqaviləsi" - bu gün var

Yurtdışı Türkler
"Pandemiya müqaviləsi" - bu gün var, sabaha Allah kərimdir...

"Pandemiya müqaviləsi" - bu gün var, sabaha Allah kərimdir...

İndi sual doğuran əsas məqam pandemiya dövründə bağlanan əmək müqavilələrinin saxlanılıb-saxlanılmayacağıdır....