Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

Almanlar da muzdarip

Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi


Avrupalılar yolsuzluk ve rüşvetten şikayetçi

Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan bir ankete göre Avrupalıların çoğu ülkelerinde yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Ülkesindeki yolsuzluktan en fazla şikayet edenler ise Hırvatlar ve Bulgarlar.

   Avrupa Birliği’nde (AB) yapılan bir ankete göre Avrupalıların çoğu ülkelerinde yolsuzlukların arttığını düşünüyor. Söz konusu ankete katılanların yüzde 7'si bir bir takım kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için son bir yılda en az bir kez rüşvet verdiğini itiraf etti. Tahminlere göre bu Avrupa çapında yaklaşık 18 milyon insanın son bir yılda kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için rüşvet verdiği anlamına geliyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) tarafından salı günü Berlin'de yayınlanan küresel yolsuzluk barometresi (GCB) 2021'e göre AB vatandaşlarının yaklaşık üçte biri ülkelerinde yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Araştırmadan çıkan sonuca göre Avrupa genelinde ankete katılanların yüzde 62'si yolsuzlukların hükümetlerinde büyük bir sorun oluşturduğuna inanıyor.

En düşük rakamlar yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 16 ile Finlandiya'dan gelirken, Bulgaristan'da ankete katılanların yüzde 90'ı, Hırvatistan'da ise yüzde 92'si ülkelerindeki yolsuzluklardan şikayetçi oldu.

AB üyesi 27 ülkede 40 bin 600 kişinin katılımıyla düzenlenen ankette ayrıca siyaset, ekonomi, adalet ve sivil toplum gibi alanlarda yolsuzluğun nasıl algılandığı da mercek altına alındı.

Bu bağlamda, ankete katılanların neredeyse yarısı hükümetlerinin yolsuzlukla mücadelede yeterli olmadığı görüşünü savundu.

Bulgaristan'da düzenlenen yolsuzluk karşıtı bir gösteri

Bulgaristan'da düzenlenen yolsuzluk karşıtı bir gösteri

Almanlar da muzdarip

Almanya'da ise vatandaşların yüzde 26,4'ü 2020'de ülkedeki yolsuzlukların arttığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 38,5'i federal hükümetin yolsuzlukla kötü ya da çok kötü mücadele ettiğini düşünürken, yüzde 3,2'si son 12 ayda bir kamu hizmeti alabilmek için rüşvet verdiğini, yüzde 21,1'i kamu hizmeti almak için kişisel ilişkiler kullandığını söyledi.

Her ne kadar Almanya'daki ankete katılanların yüzde 79,1'i temelde Federal Hükümete güvendiğini belirtse de yüzde 34,3'ü hükümetteki yolsuzlukları bir sorun olarak gördüğünü açıkladı. Ankete katılanların yüzde 61,6'sı ise, federal hükümetin büyük ölçüde bazı büyük lobi grupları tarafından yönetildiğini düşünüyor.

Almanların yüzde 85,8'i adalete güvendiğini belirtirken, yüzde 49,1'i bu güveni yüksek olarak belirtti. Polise olan güven ise yüzde 90,7 olarak tespit edilirken, yüzde 54,2'si polise yüksek derecede güven duyduğunu vurguladı.

Ekonomi dünyasına duyulan güven ise ankete katılanlar tarafından ağırlıklı olarak "endişe verici" olarak tanımlandı. Ankete katılanların yüzde 34,9'u iş dünyasından yöneticilerin tamamının veya çoğunun yolsuzluğa karıştığını düşünüyor. Yüzde 57,5'i, şirketlerin kamu alımlarını elde edebilmek için rüşvete başvurduğu veya özel ilişkileri kullandığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 10'u, ise STK'ların hepsinin veya çoğunun bir şekilde yolsuzluğa karıştığını düşünüyor.

Deutsche Welle Türkçe