Türkiye'nin NATO, AB, BRICS ve BRICS+ ile İlişkiler

NATO ile İlişkiler

Türkiye'nin NATO, AB, BRICS ve BRICS+ ile İlişkiler


Türkiye'nin NATO, AB, BRICS ve BRICS+ ile İlişkiler

YEREL GÜNDEM / ANALİZ

Türkiye'nin dış politikası son yıllarda çeşitlenmiş ve çok yönlü bir strateji izlemeye başlamıştır. Bu çerçevede NATO, Avrupa Birliği (AB) ve BRICS gibi farklı uluslararası platformlarla ilişkilere önem verilmiştir. Bu makalede, Türkiye'nin bu üç platformla ilişkilerini ve stratejik hedeflerini analiz edeceğiz.

NATO ile İlişkiler

NATO, Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikalarının temel taşlarından biridir. Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katılarak Batı ittifakına güçlü bir taahhütte bulunmuştur. NATO üyeliği, Türkiye'ye savunma kapasitesini artırma ve bölgesel güvenliği sağlama konularında önemli avantajlar sunmaktadır. NATO’nun sunduğu kolektif savunma ilkesi (Madde 5) Türkiye için hayati öneme sahiptir. Ayrıca, Türkiye'nin jeostratejik konumu NATO için de büyük bir değer taşımaktadır; zira Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasındaki kritik bir köprü konumundadır.

Ancak son yıllarda Türkiye'nin NATO ile olan ilişkilerinde bazı gerilimler yaşanmıştır. Özellikle Suriye iç savaşı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ve ABD ile yaşanan politik anlaşmazlıklar bu gerilimleri artırmıştır. Buna rağmen, NATO-Türkiye ilişkileri hala stratejik öneme sahip ve işbirliği devam etmektedir.

Avrupa Birliği ile İlişkiler

Türkiye'nin AB üyelik süreci uzun ve zorlu bir yolculuktur. 1963 yılında Ankara Anlaşması ile başlayan süreç, 1999 yılında aday ülke statüsü kazanılmasıyla hız kazanmış, ancak müzakereler çeşitli siyasi ve ekonomik nedenlerle yavaş ilerlemiştir. AB üyeliği, Türkiye için ekonomik, siyasi ve toplumsal reformların gerçekleştirilmesi açısından önemli bir itici güç olmuştur. AB üyeliği, Türkiye'ye ekonomik entegrasyon, insan hakları ve demokrasi standartlarının yükseltilmesi gibi alanlarda önemli kazanımlar sağlayabilir.

Son yıllarda Türkiye-AB ilişkileri de çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Demokrasi ve insan hakları konusundaki gerilemeler, hukukun üstünlüğü konusundaki endişeler ve Doğu Akdeniz'deki gerilimler bu süreci olumsuz etkilemiştir. Yine de, AB üyeliği Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri arasında yer almaya devam etmektedir.

BRICS ve BRICS+ ile İlişkiler

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), hızlı ekonomik büyüme gösteren beş büyük gelişmekte olan ülkenin oluşturduğu bir platformdur. Türkiye'nin BRICS'e katılma isteği, çok kutuplu bir dünya düzeni arayışının ve Batı dışındaki alternatiflerle ilişkileri güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülmektedir. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'de Türkiye'nin BRICS'e katılabileceğini söylemesi ve Rusya'da düzenlenen BRICS+ toplantısına katılması, Türkiye'nin bu yöndeki niyetini ve kararlılığını ortaya koymaktadır.

BRICS+ formatı, BRICS ülkeleri ile diğer gelişmekte olan ülkeler arasında daha geniş bir işbirliği platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini derinleştirme fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, BRICS+ platformu, Türkiye'nin küresel ekonomik ve siyasi etkisini artırma hedefleriyle uyumlu bir yapıya sahiptir.

Karşılaştırmalı Analiz

 1. Güvenlik ve Savunma:

  • NATO: Türkiye için birincil güvenlik ve savunma platformudur. Kolektif savunma ve askeri işbirliği açısından kritik öneme sahiptir.
  • AB: Güvenlik ve savunma işbirliği sınırlıdır. AB daha çok sivil ve ekonomik güvenlik konularında önem taşır.
  • BRICS+: Güvenlik ve savunma işbirliği ön planda değildir. Daha çok ekonomik ve siyasi işbirliği hedeflenir.
 2. Ekonomik İşbirliği:

  • NATO: Ekonomik işbirliği ikinci plandadır. Savunma sanayii ve teknoloji transferi gibi alanlarda işbirliği mümkündür.
  • AB: Ekonomik entegrasyon ve ticaret anlaşmaları ön plandadır. Gümrük Birliği ve katılım müzakereleri önemli ekonomik fırsatlar sunar.
  • BRICS+: Ekonomik işbirliği ve ticaret fırsatları geniştir. BRICS ülkeleri ile enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında işbirliği potansiyeli yüksektir.
 3. Siyasi ve Diplomatic Etki:

  • NATO: Batı ittifakı içinde yer almak, Türkiye'nin Batı dünyası ile olan ilişkilerini güçlendirir.
  • AB: AB üyeliği, Türkiye'yi Avrupa'nın siyasi ve ekonomik entegrasyonuna dahil eder. Demokratik ve hukuki reformlar için itici güç sağlar.
  • BRICS+: Çok kutuplu dünya düzeninde alternatif bir platformdur. Batı dışındaki ülkelerle siyasi ve ekonomik işbirliğini derinleştirir.

Sonuç

Türkiye'nin NATO, AB ve BRICS+ ile olan ilişkileri, çok yönlü ve dengeli bir dış politika izlediğini göstermektedir. NATO, Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikasının temelini oluştururken, AB üyelik süreci ekonomik ve demokratik reformlar için önemli bir çerçeve sunmaktadır. BRICS+ ise Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle işbirliğini artırma ve küresel etkisini genişletme hedefleriyle uyumludur. Bu üç platform, Türkiye'nin dış politika hedeflerine ulaşmasında birbirini tamamlayıcı roller oynamaktadır.

www.yerelgundem.com