Yargı'da yeni dönem: 'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama'

Yılda 180 bin dosyanın seri muhakeme usulüyle çözülmesi bekleniyor."

Yargı'da yeni dönem: 'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama'


Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu kapsamında yapılan düzenlemeler doğrultusunda 'Seri Muhakeme Usulü' ile 'Basit Yargılama Usulü'nün bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu paketi kapsamında yapılan iki düzenlemenin bugünden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan birinin daha hayata geçtiği bildirildi. Birinci yargı paketiyle yargılamayı sadeleştiren düzenlemelerin yasalaştığı hatırlatılırken, bu düzenlemelerin bir kısmının ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

180 BİN DOSYA…

1 Ocak 2020'den itibaren ise yargı sisteminde seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin uygulamaya girdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukatının kabulüne bağlı olarak dosyalar hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Bu uygulama sayesinde Cumhuriyet savcıları daha etkin olacak ve mahkemelerin iş yükünü azaltacak. Yeni usulle; Cumhuriyet savcısına belli bazı suçlar için şüpheliye seri muhakeme teklif etme yetkisi tanınıyor. Şüpheli seri muhakemeyi kabul ederse temel cezadan indirim yapılarak uygulama yapılacak. Ayrıca bu ceza, seçenek yaptırımlara çevrilebilecek, ertelenebilecek ya da hükmün açıklanması geri bırakılabilecek. Yılda 180 bin dosyanın seri muhakeme usulüyle çözülmesi bekleniyor."

"340 BİN DOSYA ÇÖZÜLECEK"

Basit yargılama usulünün, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı 2 yıla kadar olan suçlarda uygulanacağı belirtilerek "Ayrıca taraflara yazılı savunma yapma imkânı tanınacak ve duruşma yapılmaksızın karar verilebilecek. Karara itiraz edilmesi durumunda ise duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam edilecek. Yıllık yaklaşık 340 bin dosyanın bu usulle çözülebilmesi değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

HAKİM VE SAVCILARA EĞİTİM

Açıklamada ayrıca, 1 Ocak 2020'de başlayacak yeni usullerle ilgili hâkim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenlediği, bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahri Öztürk, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen'in seri ve basit yargılama usulleriyle ilgili UYAP üzerinden hakim ve savcılara eğitim verdiği kaydedildi. Eğitimlerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Kaynak Yeniçağ: Yargı'da yeni dönem: 'Seri muhakeme' ve 'basit yargılama'