Hz. Muhammed'in ülkesi  Suudi Arabistan'da mayo defilesi düzenlendi!

Suudi Arabistan'a Hz. Muhammed'in yaşadığı İslam'ı ve Mülümanlığı getirmelidir.

Hz. Muhammed'in ülkesi  Suudi Arabistan'da mayo defilesi düzenlendi!


YUSUF İNAN YAZDI...

Hz. Muhammed'in ülkesi  Suudi Arabistan'da mayo defilesi düzenlendi!

İslam, Müslümanlar eliyle itibar kaybına uğruyor. Müslümanlar İslam'ı yanlış yorumluyor.

Sevgili Peygamberimiz, daha Peygamber olarak görevlendirilmeden önce içerisinde yaşadığı toplum tarafından "El-Emin = Güvenilen Kimse" olarak tanınmıştı. Halk onu adından daha çok bu unvanı ile anıyordu. Herkes ona güveniyor ve saygı duyuyordu. Anlaşmazlıklarda onun hakemliğine baş vuruyor ve verdiği hükme râzı oluyordu

Mekkeliler Hz. Muhammed'e peygamber olmadan önce Muhammed'ül Emin diye sesleniyordu. Peygamber efendimiz, dürüst ve örnek bir kişilikti.

Hz. Peygamber, Hz. Hatice ile Peygamberliğinden uzun bir zaman önce evlenmiş ve onunla yirmibeş sene yaşamıştır. Kendisine ilk vahiy geldiği zaman, Hz. Hatice O’na fevkâlede bir destek verdi, O’nu rahatlattı, müjdeledi.

Hz. Hatice O’na şöyle diyordu:

"Müjdeler olsun, sen sözün doğrusunu söylersin, emânete riayet edersin, akrabanla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlâklısın. Sebat et. Vallahi ben, senin, bu ümmetin Peygamberi olacağını umarım. Hiç korkma! Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten âciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula, kimsenin veremediğini verir, kazandıramadığını kazandırırsın, misafirleri ağırlarsın, uğradıkları musibet ve felâketlerde halka yardım edersin.

Hz. Peygamber, Mekke’de en güvenilir kimse olduğu için, bütün Mekkeliler en değerli eşyalarını O’na emanet ederlerdi.

Suudi Arabistan Prensi Selman Arabistan'ı değiştirmek istiyor. Petrol gelirlerinin yanında turizm gelirlerinde de ön plana çıkmak istiyor.

Yakın zamana kadar kadınların abaya giymeden sokağa çıkamadığı Suudi Arabistan'da mayo defilesi düzenleniyor.

Prens Selman mayo defilesi ile Suudi Arabistan'ın önünü açacağını mı düşünüyor?

Hz. Peygamberin ülkesini yönetiyor. İslam dünyasından Suudi Arabistan'a para akıyor, Prens Selman daha fazlasını istiyor.

Şu unutulmamalıdır ki, İslam mayo defilesi ile yücelmez. Batı dünyası Arabistan mayo defilesi düzenliyor diye İslam'a ve Müslümanlara bakışını değiştirmez.

Prens Selman'ın yapması gereken, Suudi Arabistan'a Hz. Muhammed'in yaşadığı İslam'ı ve Mülümanlığı getirmektir.

Prens Selman bunu yaparsa, sadece Suudi Arabistan'ın değil, İslam dünyasının saygınlığı artar.

Hz. Muhammed peygamberlik gelmeden önce Arabistan'da El Emin, güvenilir kişi olarak anılıyordu. İnsanlar kıymetli eşyalarını Muhammed'e teslim ediyordu.Hz. Hatice gibi ünlü iş kadını servetini Muhammed'e teslim etmişti.

Hz. Muhammed'in en önemli vasfı, günümüz Müslümanlarında yok...

Günümüz Müslümanları El Emin değil. Güvenilir değil.

Medyaya yansıyan haberlere göre tarikatların ve cemaatlerin etkin olduğu kurumlar bu şekilde sıralanıyor:

- Sağlık'da Menzilciler

- Eğitim'de Işıkçılar

- Bayındırlık'ta İskenderpaşacılar

- Emniyet'te Hakyolcular

- İçişleri'nde Nakşibendiler

- Ordu'da Süleymancılar

- Yargıda Süleymancılar, Menzilciler, Hakyolcular

Bu işte bir yanlışlık yok mu?

Bu kadar Müslüman, yargıda adaleti sağlayamıyor mu?

Bu ülkede kimse, "Yargıda Süleymancılar, Menzilciler, Hakyolcular var. Onların olduğu yerde adaletsizlik olmaz" demiyor.

Yargıtay, AYM ve AİHM başvuruları rekor kırıyor.

Yargıda ne kadar Müslüman ağırlığı artmışsa, o kadar Yargıtay, AYM ve AİHM başvuruları artıyor.

Günümüz Müslümanlarının eksiği bu!

Prens Selman ve Müslüman idareciler Hz. Muhammed gibi El Emin olarak adlandırılmadan insanlık huzura kavuşamaz.

İslam, günümüz Müslümanlarının El Emin olmaması nedeniyle, medeni dünyada kabul görmüyor.

Prens Selman bir ideal peşinde koşuyor. Arkasında unutulmaz bir iz bırakmak istiyorsa, gerçek İslam'ı, Hz. Muhammed'in ahlakını, adaletini Suudi Arabistan'da hakim kılarak Hz. Ali'den sonraki halife olabilir.

İnsanlığın ihtiyacı olan şeyler, adalet, hak ve hukuk!

Prens Selman kendi ülkesinde adaleti, hakkı ve hukuku, Hz. Muhammed'in ahlakını hakim kılarsa, sadece kendi ülkesini değil, tüm insanlığı kurtarır!

YUSUF İNAN / ŞEHİTLER ÖLMEZ

www.sehitlerolmez.com

Twitter@Yusufinan2023

İnstagramyusufinan2023

İnstagramfondinan2016

E-Mailgundem@sehitlerolmez.com