OdaTv: Abdullah Öcalan tahliye oluyor

Abdullah Öcalan’ın 2024 yılında tahliye edileceğini iddia etmişti.

OdaTv: Abdullah Öcalan tahliye oluyor

Abdullah Öcalan tahliye oluyor

Son Güncelleme: 

Eminağaoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 2010 yılında verdiği karara dikkat çekerek, Abdullah Öcalan’ın 2024 yılında tahliye edileceğini iddia etmişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in terör örgütü PKK’nın cezaevindeki lideri Abdullah Öcalan’ın, yakın zamanda TV’ye çıkartılacağını öne sürüp, “Türk devleti Öcalan’a ‘Silahları bırakın, biz yanlış yaptık’ dedirtecek” şeklindeki sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Doğu Perinçek’in sözleri, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanlığı da yapmış, eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun sözlerini tekrar gündeme taşıdı.

Eminağaoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 2010 yılında verdiği karara dikkat çekerek, Abdullah Öcalan’ın 2024 yılında tahliye edileceğini iddia etmişti.

İHAM, 2010 yılında, işlenen suç ne olursa olsun kişinin, cezaevinden çıkabilmeyi umut edebilme hakkının, “umut hakkının” olabilmesi gerektiğini ve en çok 25 yılda cezaevinden çıkabilme hakkının söz konusu olabilmesi gerektiğini belirtmişti. Öcalan, aldığı cezadan sonra, İHAM’a başvurduğunda, İHAM 2 ‘nci Dairesi 2014 yılında oybirliği ile aldığı kararda, Öcalan hakkında da mahkûm olduğu ceza nedeniyle koşullu salıverme hakkı tanınmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine de karar verdi.

Ömer Faruk Eminağaoğlu da, Öcalan’ın 15 Şubat 1999 yılında ceza aldığına dikkat çekerek, 2024 yılında Abdullah Öcalan’ın tahliye olabileceğini ileri sürdü.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan da bugünkü köşesinde Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun iddialarına detayları ile yer verdi.

Ahmet Takan’ın yazısı şöyle:

“Bebek katili Abdullah Öcalan, yakalandığı 15 Şubat 1999 tarihine kadar işlemiş olduğu “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan” açılan davada ölüm cezasına çarptırıldı. Ölüm cezalarının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi nedeniyle cezası da 2002 yılında mahkeme kararıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Ülkemizde terör suçları nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların koşullu salıverme hakları bulunmuyor. Bu cezaya çarptırılanların ölene kadar cezaevinde kalmaları gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yıllar önce terörist başını cezaevinden kurtaracak bir karar aldı. Ancak ne iktidar ne de muhalefet bu kararın ve doğabilecek vahim gelişmelerin önüne geçmek için parmağını bile kıpırdatmıyor. Her nedense kulaklarının üstüne yatıyorlar!.. Kamuoyunun yakından tanıdığı eski Cumhuriyet Savcısı, Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu sesini duyurabildiği ölçüde çok uyarıda bulundu. Gariptir, o sessizlik ve vurdumduymazlık hâlâ devam ediyor. Asla unutturulmaması ve yorgan altında bırakılmaması gereken bir durum. Tekrar, Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan hatırlatmasını istedim. Tek tek anlattı;

-İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 2010 yılında İngiltere hakkında verdiği Winter kararında, koşullu salıverme hakkı tanınmayan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarının da, bu cezaların kişileri toplumdan tamamen koparması nedeniyle, “fiilen ölüm cezası” niteliğinde olduğunu söyledi. İHAM bu kararında, işlenen suç ne olursa olsun kişinin, cezaevinden çıkabilmeyi umut edebilme hakkının, “umut hakkının” olabilmesi gerektiğini belirtti.

– İHAM bu kararında, koşullu salıverme hakkı tanınmayan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan bir kişiye, en çok 25 yılda cezaevinden çıkabilme hakkının söz konusu olabilmesi gerektiğini belirtti.

– İHAM yine bu kararında, cezaevinde en geç 25 yıl dolmadan önce, 25 yıla varmadan en az yılda bir kez mahkeme tarafından mahkûmun durumun gözden geçirilmesini, olumlu durumu saptandığında da koşullu salıverilmesi gerektiğini söyledi. Olumlu durum söz konusu değilse, 25 yıldan sonra bile mahkemenin bu incelemesini en geç yılda bir kez yaparak sürdürmesi gerekiyor. İHAM’ın kararları Winter kararından sonra da aynı şekilde sürdürüyor.

– Türkiye’nin yasalarını değiştirip koşullu salıverme hakkının tanınmadığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarında da, umut hakkını, bu hak nedeniyle koşullu salıverme hakkını tanıması gerekiyor. Kaldı ki, Anayasa’nın 90/son maddesinde, temel haklara ilişkin yasalarla uluslararası sözleşmelerin çatışması nedeniyle uluslararası sözleşme hükümlerine üstünlük tanınması gerektiği ifade edilmekle, bu anayasa hükmü nedeniyle, bir yasa değişikliğine bile gitmeden Türkiye’de mahkemelerin kararlarıyla umut hakkını tanıması ve uygulaması hukuksal bir zorunluluk.

– Öcalan, aldığı cezadan sonra, İHAM’a başvurduğunda, İHAM 2 ‘nci Dairesi 2014 yılında oybirliği ile aldığı kararda, Öcalan hakkında da mahkûm olduğu ceza nedeniyle koşullu salıverme hakkı tanınmaması nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine de karar verdi. Türkiye’nin bu konuda yaptığı itiraz aynı yıl İHAM Büyük Dairesi tarafından reddedildi.

★★★

Buraya kadar garip olanlar bu kararlar değil… Peki ne?.. Eminağaoğlu, anlatmaya devam ediyor;

– Cezaevinde suç işleyen Öcalan hakkında, bu konularda işlem yapılmadığı için Türkiye’de, İHAM kararını gözetince umut hakkı nedeniyle Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalandığını esas aldığımızda, Öcalan’ın en geç 15 Şubat 2024 tarihinde koşullu salıverilmesi gündeme gelecek.

Aksi durumda Öcalan’ın yeni başvurularında Türkiye, Öcalan’a tazminat ödeyeceği gibi, Avrupa Konseyi’nin de bu konuda veya benzer durumdaki mahkûmlar için Türkiye’ye yaptırımlar uygulaması gündeme gelecek.

– Öcalan’ın cezasının infazına başlandıktan daha sonraki dönemde, örgütü PKK ile arasındaki bağın tekrar sağlandığı, Öcalan’ın sınır ötesindeki PKK’yı kendisi cezaevinde iken, sağlanan koşullar nedeniyle yönetmeye başladığını, bizzat İHAM 2’nci Dairesi’nin söz konusu kararının 109’uncu paragrafında bile açıkça söylüyor. Bunun böyle olduğunu Türkiye’de zaten herkes biliyor.

– Cezaevinden örgütü yönetmek suç. Öcalan, kuşkusuz 1999 öncesi eylemleri için yargılandı. 1999 sonrası herhangi bir eylem için yargılanmış değil.

– Öcalan’ın şu tabloda da 2024 yılında umut hakkı nedeniyle koşullu salıverilmesi açıkça ortada.

– İHAM kararında bile Öcalan’ın tekrar örgüt ile bağını kurduğu ifade ediliyor. Yani 1999’dan bu güne kadar ki eylemleri nedeniyle Öcalan’ın örgütü yönetmek nedeniyle, yeni bir soruşturma açılarak yargılanması ve bu eylemin karşılığı olan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması gerekiyor.

– Böyle bir ceza alması durumunda da 2024’te tahliyesi değil bu alacağı yeni cezanın infazına başlanılacak.

– Yani 2024’ten sonra 1949 doğumlu Öcalan için, bir 25 yıl daha ceza söz konusu olacak.

-Öcalan hakkındaki yeni bir yargılama demek, ona cezaevinde bu koşulları sağlayan, AKP iktidarı bürokratlarının, AKP Adalet Bakanlarının, AKP Başbakanların da Öcalan’ın suçuna iştirakten yargılanması demek.

-Bu konuda İHAM kararı çıktığında, İHAM kararında Öcalan’ın PKK’yı cezaevinde de yönettiği vurguları nedeniyle önce 2014, daha sonra 2016 yılında Öcalan hakkında ve diğer ilgililer hakkında suç duyuruları yapmış isem de bu suç duyurularım da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

-Umut hakkı, Türkiye’de de ister yasa değişikliği olsun ister olmasın İHAM kararı gereği Anayasa’nın 90/son maddesi uyarınca mahkemelerce eninde sonunda uygulanacak.

★★★

Biz, TRT’ye çıkarılacak diye anlamıştık… Demek ki; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Öcalan çıkarılacak” diye boşa konuşmamış!..”

https://www.odatv4.com/siyaset/abdullah-ocalan-tahliye-oluyor-194572

Odatv.com