Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yeniden kapatma davası açtı

Şahin: Parti kapatma ileri demokrasilerde uygulanıyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yeniden kapatma davası açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye yeniden kapatma davası açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada "Dosya kapsamında sunulan delillerle Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemler sıralanmış, davalı Partinin bu eylemlerin odağı haline geldiği tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianameye dercedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şahin şöyle devam etti: "Ayrıntıları iddianamemizin 'GİRİŞ' kısmında da açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen birtakım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir."

Şahin açıklamasında "Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olan siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürecekleri, Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbirini, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamayacakları Anayasa’nın 3, 4 ve 68/2-3. maddelerinde öngörülmüştür" ifadelerini kullandı.

Şahin: Parti kapatma ileri demokrasilerde uygulanıyor

Siyasi partilerin kapatılması tedbirinin tüm ileri demokrasilerde uygulanmakta olduğunu belirten Şahin "Halkların Demokratik Partisi'nin eylemleri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı Parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir" dedi ve ekledi: "Bu itibarla; davalı Partinin Anayasa'nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle Anayasa'nın 69/6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın 101/1-b ve 103/2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesine kamu davası açılmıştır."

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Şahin tarafından Mart ayında HDP'nin  kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmış ve mahkemece iddianamenin iadesine karar verilmişti.

Deutsche Welle Türkçe