Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60'ı yerleşik siyasi partilere güvensiz

35 bin kişi katıldı

Anket: AB vatandaşlarının yüzde 60'ı yerleşik siyasi partilere güvensiz


AB Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) anketine göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Bu oran ekonomik sıkıntı çekenler arasında daha yüksek.

Avrupa Birliği (AB) çapında AB'nin Viyana merkezli Temel Haklar Ajansı (FRA)  tarafından yapılan bir anket, AB vatandaşlarının siyasetçiler ve siyasi partilerle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Ankete göre AB vatandaşlarının yüzde 60’ı yerleşik, ana akım siyasi parti ve siyasetçilerin onların çıkarlarını savunmadığını düşünüyor. Almanya'da bu oran yüzde 52 oranında.

Ankete göre ekonomik sorun yaşayanlar arasında siyasi yabancılaşma daha yaygın durumda. Ankete katılanlar arasında ekonomik sıkıntı çekenlerin yüzde 73'ü geleneksel siyaset tarafından umursanmadığını düşünüyor.

35 bin kişi katıldı

Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki durumu mercek altına alan ve Ocak-Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan ankete AB ülkeleri, aday Kuzey Makedonya ve İngiltere'den toplam 35 bin civarında vatandaş katıldı.

Ankete katılanların üçte biri insan haklarının "suçlular ve teröristler" gibi onu haketmeyenlere faydası olduğunu söyledi.

Ankete katılanlatın yüzde 27'si hakimlerin siyasi etki altında kaldığını, yüzde 29'u da siyasi etki altında kalmanın mümkün olabileceğini düşünüyor. Hırvatistan, Slovakya, Bulgaristan ve Macaristan'dan ankete katılanlarda yargının siyasi etki altında kaldığını düşünenlerin oranı daha yüksek.

"Yolsuzluk kabul görüyor"

Anket ayrıca yolsuzluğun ne kadar yaygın kabul gördüğünü ortaya koydu. Katılanların yüzde 4'ü kendilerinden resmi bir yetkili tarafından para ya da hediye istendiğini belirtti. Ancak ankete katılanların üçte birinden fazlası gereken hizmetin acil bir şekilde verilmesini sağlamak için bu tür hediyeleri vermenin "kabul edilebilir" olduğunu düşünüyor. Almanya'da bunun bazen kabul edilebilir olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 38.

FRA Direktörü Michael O'Flaherty, "Yolsuzluk nedeniyle inancını yitiren insanların oranı ve demokrasilerimizin işleme biçimi AB ülkelerinin bir an önce eyleme geçmesini sağlamalı" şeklinde konuştu.

Fransa ve Hırvatistan'da ankete katılanların yarısı işlerin yapılmasını sağlamak için yolsuzluğu bir alternatif olarak değerlendiriyor. Bu oran Çekya ve Slovakya'da yüzde 60'a çıkıyor.

Ankete göre hizmet verilmesi için hediye vermeyi düşünenlerin oranının en az olduğu ülkeler İsveç, Finlandiya ve Portekiz.

Deutsche Welle Türkçe