Rüyada Yusuf Suresini Okumak, Görmek Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?

Rüyada Yusuf Suresi görmek

Rüyada Yusuf Suresini Okumak, Görmek Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?


Rüyada Yusuf Suresi görmek

Rüyada Yusuf Suresi görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Molla Cami: Rüyada Yusuf süresini veya andan bir parçayı okuduğunugörmek, akrabalarından düşmanı çok olmaya işaret ettiği gibi, fakirlikten zenginliğe, zilletten İzzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işarettir.

Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki; Yusuf Suresini rüyasında kısmen yahut tamamen okuyan veya okunduğunu gören, önceleri zulme duçar olur. Ardından hayra ve ni'mete kavuşur. Çok sefer eder. Gurbette gider, orada menfaat bulur. Sıkıntıdan sonra genişliğe çıkar. Büyük servete itibara ve mevkie nail olur.

Cafer-i Sadık (R.A.) buyuruyor ki: Sözüne ve emanete sadık olup büyük mertebeye kavuşur. Gurbette mal edinir.

Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Mala ve liderliğe nail olur. Allah-ü Teala Hazretleri ölüm anını kolaylaştırır. Fakirlikten zenginliğe, zilletten (alçaklıktan) sonra itibara, darlıktan sonra feraha kavuşur.

Rüyada Yusuf Suresini Okumak, Görmek Dinlemek Ne Demek Neye Yorumlanır?

İbn-i Kesir'e göre rüyada Yusuf Suresini okumak, akrabalarından düşmanı çok olmak anlamına gelir. Çünkü kardeşleri de Yusuf (a.s)'a haset etmişler ve onu kuyuya atmışlardı. Rüyasında Yusuf suresini okuduğunu veya okunduğunu gören önce bir kötülüğe uğrarsa da sonunda hayır ve nimete kavuşur. Çok yolculuk yapar. Gurbete gidip orada menfaat görür. Sıkıntıdan genişliğe çıkar. Şerefe, paraya ve bolluğa nail olur.

Rüyada Yusuf suresini okumak fakirlikten sonra zenginlik demektir.

Rüya sahibi sözünde sadık, emniyetli, iyi kalpli olur. Gurbete düşerek mal ve kısmete nail olur. Mala ve büyük bir mevkie ulaşır. Allah (C.C.) ölüm anında can verisi kolaylaştırır.

Fakirlikten zenginliğe, sıkıntıdan feraha, alçaktan yükseğe ulaşır. Bazı kere de Yusuf suresini okuduğunu görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye delâlet eder.

Hazret-i Yusuf kölelikten sonra Mısır tahtına sultan olmuştu. 

İbn-i Sîrîn hazretleri derler ki; Rüyasında Sure-i Yusuf'u tamamen veya kısmen okuduğunu yahut okunduğunu görmek, önce zulme duçar olmaya ve fakat arkasından hayır ve nimete ermeye delâlet eder.

DİYADİN - İHYA