İnfaz düzenlenmesinin detayları

Kamuoyunun uzun süredir beklediği infaz düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı.

İnfaz düzenlenmesinin detayları


Partilere sunulan bilgi notuna, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılıyor

Can Bursalı @CanBursali acanbursali@gmail.com 

Kamuoyunun uzun süredir beklediği infaz düzenlemesinde detaylar ortaya çıktı.

Partilere sunulan bilgi notuna göre, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılıyor.

Koşullu salıverilme 1/2'ye düşüyor

Yarın Adalet Komisyonu'na sunulacak infaz düzenlemesinde, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Kasten öldürme suçunda uygulanan 2/3'lük oran ve terör suçları ile örgütlü suçlarda uygulanan 3/4'lük oranda ise bir değişiklik yapılmayacak.

Uyuşturucu ve cinsel suçlarda indirim

Mükerrir (tekrar suç işleme) suçlar ile, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında ise, 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indiriliyor.

Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. 

Yaşlılara ve kadınlara denetimli serbestlik sınırı genişliyor

Yine terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, 0 - 6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşın üstündeki hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimi serbestlik 4 yıla çıkarılırken, ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerin denetimli serbestlik tedbiriyle uygulanması öngürülüyor.

 

Her 1 gün 3 gün kabul edilecek

Partilere gönderilen bilgi notunda, belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikler her 1 gün, 3 gün olarak kabul edileceği belirtiliyor.

Konutta infaz sınırı da genişliyor

Kadınlar ve yaşlılar için düzenlenen konutta infaz uygulamasında da değişiklik, pakette yer alacak. Buna göre, konutta infazın sınırı, Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

Adli Tıp rapor verirse ceza konutta çekilebilecek

5 yıl veya altında hapis cezası alanların infaz sürecinde maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilirse, cezalarını konutlarında çekebilecekler. Ayrıca, yeni doğum yapan ve toplam üç yıldan az süreli hapis cezasına çarptırılan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.

İyi hal düzenlemesi

Pakette, 10 yıl ve üstünde hapis cezası verilenler ile, terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında da iyi hal başlığında düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda olanların açık hapishaneye geçişleri, denetimlik serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına ve koşullu salıverilmelerine Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı karar verecek. 

Cumhurbaşkanı'nı kızdıran cezaya da düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berfin Özek'in yüzüne asit atarak ağır yaralayan kişiye verilen cezayla ilgili şu yorumu yapmıştı:

Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin.

Düzenlemeyle ilgili bilgi notunda, yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi durumunda verilecek cezanın arttırılacağı da öngörülüyor. Bu tipte suç işleyenlere verilecek azami ceza, 13 yıl 6 aydan, 18 yıla çıkarılacak. 

Kaçakçılık malın değerine göre cezalandırılacak

Düzenlemede son olarak, kaçakçılık suçunda malın değerine göre indirim ve kovuşturma evresinde etkin pişmanlıktan yararlanma imkanı getiriliyor. Buna göre, kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal bir indirim yapılması öngörülüyor. Kovuşturma evresi için de, etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı Hazine'ye ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.

The Independentturkish