KVKK'nın 125 bin liralık para cezası tartışılıyor 

Habere konu olan kişinin babasının kanser olduğunu yazan gazeteye kişisel veriyi ihlalden 125 bin lira ceza

KVKK'nın 125 bin liralık para cezası tartışılıyor 

Habere konu olan kişinin babasının kanser olduğunu yazan gazeteye kişisel veriyi ihlalden 125 bin lira ceza

KVKK, habere konu olan kişinin babasının kanser olduğu için işinden ayrıldığı ifadesini kişisel verinin ihlali kabul ederek gazeteye 125 bin lira ceza verdi. Avukat Yıldız, bu karar ile rıza alınmadan yapılan haberlere ceza verilebileceğini söyledi

KVKK'nın 125 bin liralık para cezası tartışılıyor 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) bir şikayetle ilgili olarak tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Kurulun internet sitesinde özeti açıklanan 2019/372 nolu kararda, önce şikayet dilekçesine dayanılarak olayın detayı anlatıldı.

Özette bir gazetede haber olan kişinin babasıyla ilgili kanser olduğu için işinden ayrıldığı ifadesine yer verildiği belirtilerek, haber yoluyla  ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddia edilerek şöyle denildi:

Kanser olduğunu haberden öğrendi

İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği ifade edilerek kanun çerçevesinde kurumumuzca yasal işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

KVKK ise kararında özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki sağlık verisinin söz konusu köşe yazısına konu edilerek yayımlanmasında halihazırda kamu yararı bulunmadığı, bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığı belirtilerek gazete hakkında 125 bin lira idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

rıdvanyeni.jpg

Rıdvan Yıldız / Fotoğraf: Independent Türkçe

 

"Karar tartışma yaratabilir"

Avukat Rıdvan Yıldız, basında yer alan bir haberde hastalık durumundan bahsedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunması kanunu ihlali sayılması basın özgürlüğü ile ilgili tartışmaları doğuracağını belirterek şu iddiada bulundu:

Bu uygulama kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili her türlü haberde kişinin rızası olmadığında yasaya ayrılık anlamına gelebilecektir.

“Rıza alınmadan yapılan haberler cezalara muhatap olabilir”

Yıldız iddialarını kararın olası sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

Bir kişinin hasta olması, tutuklanması, ceza alması, sendikaya veya derneğe üye olması gibi haberler kişinin rızası olmaksızın yayınlandığında ilgili basın kuruluşu bu gibi cezalarla muhatap olabilir. Bu da kişilerle ilgili haber yapılmasını güçleştirirken basının haber özgürlüğüne ciddi bir engel teşkil edebilir. KVKK'nın özet kararını görerek yaptığımız bu yorum gerekçeli kararla daha da netleşecektir.

 

İlgili kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Ali Kemal Erdem  / https://www.independentturkish.com/