İdari yargıda hukuka aykırı delil toplama

İdarenin yasa dışı delilleri toplayanlar için suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

İdari yargıda hukuka aykırı delil toplama


Av. Burak GAZİARİFOĞLU

 Av. Burak GAZİARİFOĞLU

İdari yargı diğer hukuk dallarından farklı kendine has kuralları ve teamülleri olan bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dallarından ayrılan en önemli özelliklerinden biri kamu düzeninin korunması'dır. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya çıkan bir öğretmenin okulda öğrencisini dövdüğü gizli çekilmiş bir videoda olduğu gibi idari yargıda hukuka aykırı deliller, diğer hukuk dallarından farklı kesin bir şekilde ayrılacak bir mesele değildir.

Hukukumuzda tüm medeni ülkelerde olduğu gibi ''Yasak ağacın meyvesi yenmez.'' ve hukuka aykırı deliller kabul edilemez. Dolayısıyla yargılama konusu edilemez. Çünkü hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir delil esasen hukuk sistemi tarafından meşru kabul edilmeyen bir davranışla ortaya çıkmıştır veya bir suçun ürünüdür. Siz bu şekilde elde edilen bir delile değer atfedip bir delil olarak kabul ederseniz bir meşruiyet kazandırmış olursunuz ve bireyleri yasa dışı delil elde etmeye teşvik etmiş olursunuz. Ancak bu köklü kuralın İdari Yargıda bu kadar kesin ve kati uygulanması idari yargının kendine özgü kuralları  olması veçhilesiyle mümkün değildir.

Prensip İdari Yargıda hukuka aykırı delil kabul edilemez. Ancak başka araç ve yöntemlerle ispat vasıtası olamayan durumlar (Örneğin: Mobing) ya da işlem konusu fiil veya davranışın kamu düzeni bakımından kabul edilemez olduğu durumlarda (Örneğin: Bir öğretmenin öğrencisini sınıf içerisinde dövmesi veya idarenin ajanları tarafından cinsel dokunulmazlığı karşı işlenen suçlar) çok sınırlı olarak hukuka aykırı delil ele alınabilir. Çünkü bir öğretmenin bir öğrencisini sınıfında taciz etmesi gibi bir fiil ve davranışın ''kamu düzeni'' bakımından kabul edilemez olması durumunda biz bunu kabul edemeyiz hukuka aykırı delildir denilmesi halinde çok daha büyük hukuki zararlar söz konusu olabilecek kamu düzeni bakımından tehlikeli sonuçlar ortaya çıkmasına sebebiyet verilecektir. Bu nedenle yasa dışı elde edilmiş olsa bile suçun işlendiği hususunda sübut bakımından şüphenin kalmaması durumunda o öğretmenin görevine devam etmesi söz konusu olamaz.

Tabi bu idari yargıda hukuka aykırı delilin kabul edildiği anlamına gelmez. İdarenin yasa dışı delilleri toplayanlar için suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA

1-  Prof. Dr. Melikşah Yasin , İdari Yargılama ve Usul Hukuku Ders Anlatımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülesitesi 2018                 

 

KAYNAK: https://www.hukukihaber.net/idari-yargida-hukuka-aykiri-delil-sorunu-makale,7228.html