İnsanlığı bekleyen tehlike Radikal İslam mı, adaletsizlik mi?

Güçlü zayıfı ezdiği sürece, insanlığın bilinçaltı hınç ve kinle dolar!

İnsanlığı bekleyen tehlike Radikal İslam mı, adaletsizlik mi?


İnsanlığı bekleyen tehlike Radikal İslam mı, adaletsizlik mi?

Afganistan sorunu ile ilgili en sarsıcı açıklamayı Rusya Devlet Başkanı Putin yaptı. Putin, Afganistan’daki sorunu Radikal İslam olarak yorumladı ve Radikal İslam’ın bölgeye yayılması önlenmeli, dedi.

Putin’in bu tespiti çok önemli, kesinlikle üzerinde durulması gerekir.

Ancak esas sorunun Radikal İslam olup olmadığı araştırılmalıdır. İnsanlığı bekleyen tehlikenin kaynağına inilmelidir.

Sayın Putin, Rus gençlerinin barlarda sık sık kavga etmesiyle ilgili bir araştırma yaptırdı mı acaba?

Rus gençlerinin alkol almış olmalarına rağmen, kitleler halinde bir kişiyi öldüresiye dövmeleri hiç dikkatini çekti mi?

Sayın Putin’in dikkatini çekmemiş olabilir. Ama benim dikkatimi çekti. Bu konuyu etraflıca araştırdım. Gördüğüm manzara Rus gençleri çok kızgın. Çok basit olaylara abartılı tepki veriyorlar. On kişi bir kişiyi öldüresiye dövebiliyor.

Bu durum Ukrayna’da da aynı, Azerbaycan’da da aynı.

Eski SSCB ülkelerinin genelinde insanlarda bir hınç ve kin birikimi var.

Bu konuyu orta yaş insanlar üzerinde de araştırdım. Kadınlar ve erkekler üzerinde de ayrı ayrı araştırdım. Devlet memurları üzerinde de araştırdım.

Eski SSCB ülkelerinin geneli hınçlı!

Görüntüde çok sakin olan insanlar, basit bir olay sonrasında öfke kontrol edilemiyor.

Devlet görevlilerinin vatandaşa ilk yaklaşımı genel olarak "hayır" şeklinde yansıyor. Bir kaç dakika sonra yumuşuyor ve yasal mevzuata göre işlem yapıyorlar.

Hoşgörü  ve inisiyatif  yok.

Kurallara bağlılık en üst seviyede.

Hediye ve rüşvet, işleri sadece hızlandırıyor.

Eksik evrakla işlem yapma ihtimali sıfır!

Bunlar benim izlenimlerim ve araştırmalarım sonucunda  elde ettiğim sonuçlar.

Hepsi doğru ve objektif olmayabilir.

Eski SSCB ülkelerinde olan benzer olaylar, diğer dünya ülkelerinde ise farklı şekilde yansıyor.

Orta Doğu’daki şiddetin nedeni İslam değil.

Radikal veya ılımlı, hangisi olursa olsun sorunun temelinde İslam yok!

Sorunun temelinde ötekileştirme ve adaletsizlik var.

Rusya’nın Kırım’ı işgali, ilhakı, siz ne derseniz deyin.

Kırım'ın ilhakı eski SSCB ülkelerinde büyük tedirginlik oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı sorunlar, yine bölge ülkelerinde hem tedirginlik, hem de Rusya’ya karşı kin ve hınç oluşmasına neden oldu.

Eski SSCB ülkelerindeki Türk ve Müslüman toplumlar Rusya’ya sempatiyle bakmıyor.

Genelinin kültür yapısı, Rus Kültürü olmasına rağmen, alfabeler, dil Rusça olmasına rağmen, içlerinde büyüttükleri hınç çok tehlikeli!

O hınç bir de dini terminoloji ile beslenirse, tehlikenin boyutu artıyor.

Ruslar çok büyük bir coğrafyaya kendi dillerini ve kültürlerini benimsetmeyi başarmış.

Eski SSCB ülkelerinde Rus Kültürü ilk sırada, kendi kültürleri ikinci veya üçüncü sırada.

Böyle bir başarı zorlama ile olamaz. Ruslar nesilden nesile tüm coğrafyanın genlerini Rus Kültürü ile işlemiş.

Ruslar, bu başarılara rağmen insanların içindeki hınç ve kin duygularını bastırmayı, yok etmeyi başaramıyor.

O hınç ve kin duyguları, tüm eski SSCB ülkelerini sarmış durumda. O hınç ve kin duyguları yanlış İslami bilgilerle birleşince şiddetin boyutu artıyor.

Bu konuda en radikal adımı Almanya attı.

Almanya eğitim sistemine çok güveniyor olmalı ki, müslüman din adamı yetiştirecek okullar açmaya karar verdi.

İnsanlığı bekleyen en büyük sorun, hınç ve kin duygularının sürekli körüklenmesi toplumda “şiddet” in  artmasına neden oluyor.

Şiddet sorununa, İslamiyet veya Hristiyanlık gibi  din penceresinden bakılırsa, sorunlar çözümsüz hale gelir.

Hz. Yakup’un ailesi, İsrailoğullarının müslümanlar nezdinde kötü görülmesi, tüm dünyada ortaya çıkan Yahudi karşıtlığı insanlardaki hınç ve kin duygularının parlatılmasının sonucudur.

İsrail – Filistin savaşı, Yahudi karşıtlığını artırıyor. İslam Alemi’ne hınç ve kin pompalıyor.

İsrail, Filistin ile arasındaki sorunu barışçıl ve adil bir şekilde çözerse, çözme cesareti gösterebilirse, Yahudi milletinin ömrü uzun olur.

İsrail, devlet olarak kabul görür,  Yahudiler mutlu yaşar.

ABD ve AB Türkiye’ye adaletli bir yaklaşım sergilemiş olsaydı, Türkiye İslam Alemi’ne örneklik teşkil edebilirdi.

Orta Doğu’da şiddet artıyorsa, nedeni hatalı ABD ve AB Politikalarıdır.

Orta Doğu’da insanlar hayvanlardan daha kötü şartlarda yaşamaya devam ederse, ABD ve AB ülkelerindeki insanlar mutlu ve huzurlu olamaz.

ABD ve AB adil paylaşmayı öğrenmek zorunda.

Öğrenemezlerse, adil paylaşmayı kabul etmezlerse, adaleti unuturlarsa, IŞID, Taliban, El – Kaide gibi şiddeti referans alan örgütler yaygınlaşır.

İnsanlık mutlu olmak istiyorsa, demokrasi ve paylaşma kültürünü özümsemelidir.

Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye içte ve dışta adalet aramaya devam ederse, toplumdaki hınç ve kin artar, insanlık mutlu olamaz.

Etki, tepki!

Yapılması gereken insanlığın bilinçaltına pompalanan hınç ve kin yok edilmelidir. 

Bu da herkes için adalet, herkes için demokrasi ile olur!

Güçlü zayıfı ezdiği sürece, insanlığın bilinçaltı hınç ve kin ile dolar!

Toplumda şiddet artar!

YUSUF İNAN / ŞEHİTLER ÖLMEZ

www.sehitlerolmez.com

Twitter@Yusufinan2023

İnstagramyusufinan2023

E-Mailgundem@sehitlerolmez.com