Novacene: Dünyayı hiper zeki robotlar kurtaracak

Birbirleri ile etkileşerek hayatın devamını sağlayacak en iyi koşulları sürdürmek.

Novacene: Dünyayı hiper zeki robotlar kurtaracak


Süper zeki robotlarla süper aptal insanlar gerçekte bir arada var olabilecekler mi?

Yeryüzü; dağları, düzlükleri, okyanusları, atmosferi, canlı ve cansız her şeyi ile bir bütündür.

Bu bütünü meydana getiren parçaların işlevi şudur:

Birbirleri ile etkileşerek hayatın devamını sağlayacak en iyi koşulları sürdürmek.

Çok daha basit bir şekilde anlatacak olursam... Dünyayı bir insan vücudu gibi düşünün. Nasıl en küçük hücreden en büyük organa kadar her şey, insan yaşamının devamı için elbirliği ile çalışıyorsa gezegen de canlı cansız bütün mensuplarının işbirliği ile yaşam için ideal koşulları sürdürmeye uğraşır.

Bu uğraşın adı Gaia’dır.

Gaia Teorisi’nin sahibi İngiliz bilim insanı James Lovelock’tur.

Çağımızın en büyük çevre düşünürü olan Lovelock birkaç gün önce 100 yaşına bastı ve bu yıl dönümünden kısa bir süre önce de yeni bir kitap çıkardı*.

Novacene adlı kitapta düşünür, Gaia Teorisi kadar çarpıcı bir başka sav ileri sürdü.

Buna göre, insanların gezegene hâkim olduğu 300 yıllık Anthropocene (antropos Yunanca insan demektir) çağı sona eriyor.

İçine adım atmakta olduğumuz yeni bir çağ var.

Lovelock buna Novacene adını verdi.

 

Bu çağda, var olan yapay zekâ sistemlerinden yeni, robot türü yaratıklar türeyecek.

Bunlar bizden 10,000 defa daha hızlı düşünecekler ve bize, bizim bitkilere baktığımız gibi bakacaklar.

Kendi kendilerini ve soylarından gelecek olan robotları, insanın kavraması mümkün olmayan şekillerde programlayacaklar.

Gezegenin çobanlığı bizden Lovelock’un cyborg adını verdiği bu elektronik “yaratıklara” geçecek. Biyolojik hayat, yani biz, elektronik bir “hayat” doğurmuş olacak.

Bu, bazılarının korktuğu gibi, insanlığın sonunu getirecek, zulüm ve şiddet içeren bir süreç olmayacak. Tersine insan türünün kurtuluşu olacak.

İnsanın, Lovelock’un sözleri ile “hem ebesi hem de ebeveyni olduğu” bu hiper zeki cyborglar bizimle işbirliği yapmak zorunda kalacaklar.

Çünkü dünyayı yaşanılır bir ortamda tutmak isteyecekler.

Elektronik hayat bile kontrolden çıkmış küresel ısınmaya dayanamaz. 50 santigrat derece biyolojik olduğu gibi elektronik hayatın da dünyadaki sınırıdır.

İnsanlar ve cyborglar işbirliği yapıp aşırı nüfus, sıcaklar ve canlı yok oluşlarının baskısıyla ölümün eşiğindeki dünyayı kurtaracaklar.

Cyborgların dünyayı uçurumdan geri çevirip eski bakir haline döndürebileceğine inanabilirim.

Ama süper zeki robotlarla süper aptal insanlar gerçekte bir arada var olabilecekler mi? 

İnsan, bu günlere, insan benzeri Neandertal gibi yaratıkları ortadan kaldırarak geldi ve gelirken dünyayı viran etti. Cyborglar neden sekiz milyar geri zekâlıya tahammül etsin?

Lovelock gezegenin sıcaklığını makul bir düzeyde tutmak için organik hayata ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama amaç bu ise sekiz milyar ağaç, ne işler çevireceği belli olmayan sekiz milyar insandan daha yararlı değil mi?

Lovelock, açıkça söylemese bile, kâinatın zekâya, zeki yaratıklara ev sahipliği yapmak için kendini var ettiği inancındadır. Cyborglar da zekânın kâinata yayılmasının ilk adımı olacak.

Gene sormam lazım: Kâinatın zekâ yaratmaya ne ihtiyacı var?


Novacene/ James Lovelock / Türkçesi yok.

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

T24.COM.TR