Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: “Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz

İnsan hakları ötekinin hakkıdır!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: “Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz


Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan: “Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz, insan hakları ötekinin hakkıdır”

Ankara Büro

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, insanı merkeze alan, insanın temel haklarına ve haysiyetine saygıyı yücelten bir toplumsal, siyasal kültürün yerleşmesinin önemine işaret etti. Arslan, bu kültürel iklimin, ancak “ötekinin ontolojik varlığını kabul etmekle” oluşabileceğini vurgulayarak, “Aslında öteki aynadaki yansımamızdır. Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz. Bu açıdan bakıldığında insan hakları aynı zamanda ötekinin haklarıdır” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Türkiye’de bireysel başvurunun 10. yılı uluslararası konferansı” düzenledi. Toplantıya çok sayıda yerli ve yabancı hukukçu katıldı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantının açılış konuşmasında bireysel başvuru hakkının on yıl önce bugün yasal düzenlemesine kavuştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Öteki aynadaki yansımamızdır”

“Bireysel başvurunun geleceği her şeyin ötesinde insanı merkeze alan, insanın temel haklarına ve haysiyetine saygıyı yücelten bir toplumsal, siyasal kültürün yerleşmesine ve kökleşmesine bağlıdır. Bu kültürel iklim ise ancak ötekinin ontolojik varlığını kabul etmekle oluşabilir. Aslında öteki aynadaki yansımamızdır. Her birimiz bir başkasının gözünde ötekiyiz. Bu açıdan bakıldığında insan hakları aynı zamanda ötekinin haklarıdır. Farklılıklarımızla birlikte yaşama kültürü yerleştikçe ve bu kültürel iklimin gerektirdiği empati, hoşgörü ve uzlaşma gibi değerler hayata geçtikçe bir hak arama yolu olarak bireysel başvurunun etkililiği ve başarı şansı da artacaktır.”

 “Anayasa yargısının temel amacı anayasal adaleti sağlamak”

Anayasal adaletin en genel anlamda, başta temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan maddeler olmak üzere tüm anayasal hükümlerin, hukukun üstünlüğünün, demokrasi ve kuvvetler ayrılığı prensiplerinin korunmasını ifade ettiğini belirten Arslan, “Bilindiği üzere anayasa yargısının temel amacı anayasal adaleti sağlamaktır” dedi.

AYM’nin bireysel başvurular ile çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Arslan, 23 Eylül 2012’den bugüne kadar 450 bin civarında bireysel başvuru yapıldığını ve 327 bin kadarının sonuçlandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Anayasayı yorumlamak ve uygulamak suretiyle anayasal adaleti sağlamak görevi, en başta bu amaçla ihdas edilmiş olan anayasa mahkemelerine aittir. Bireysel başvuruda verilen on binlerce kararda ülkenin temas edilmeyen, dokunulmayan neredeyse hiçbir hukuksal meselesinin kalmadığı görülecektir.”

MEDYASCOPE