AYM, İnfaz Kanunu’ndaki bir maddeyi iptal etti

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU TALEBİ AYRILDI

AYM, İnfaz Kanunu’ndaki bir maddeyi iptal etti


AYM, İnfaz Kanunu’ndaki bir maddeyi iptal etti

AYM, tutukluların cezaevi dışına çıkmalarının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısıtlanmasına dair İnfaz Kanunu’nda yapılan düzenlemeyi iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile 123 milletvekili tarafından, Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanu’nun bazı maddelerin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi (AYM) karara bağladı.

Başvuruda, kanuna eklenen 11’inci maddede yer alan “Kamu personel seçme sınavına girme şartı hariç” ve “sözlü sınavda başarılı olanlar” ibarelerinin,  kanunun 9 numaralı fıkrasına eklenen “… ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına” ibaresinin, 13’üncü maddede yer alan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesinin, 16’ncı maddesiyle 92’nci maddesinde yer alan “..kurum dışına çıkmaları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir” ibaresinin , geçici 7’nci maddenin fıkrasında yer alan “özel kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın..”  ibaresinin, Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek 30’uncu maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilerek, iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talep edildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU TALEBİ AYRILDI

Başvuruya dair ilk incelemesini yapan AYM, Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ek 30’uncu maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin davanın ayrılmasına karar vererek, başka bir tarihte görüşülmesine karar verdi.

RED KARARLARI

Yapılan başvuruya dair Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, kanuna eklenen 11’inci maddede yer alan “Kamu personel seçme sınavına girme şartı hariç” ve “sözlü sınavda başarılı olanlar” ibarelerinin iptal talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına, kanunun 9 numaralı fıkrasına eklenen “… ve onuncu fıkra uyarınca kayyım atanmasına” ibaresinin iptali talebi  hakkında karar verilmesine yer olmadığına, eklenen 10 numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine, geçici 7’nci maddenin fıkrasında yer alan “özel kanunlar kapsamında kalan yerlerde bu kanunlardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın..”  ibaresinin iptaline karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL KARARI

AYM, kanunun 92’nci maddesinde  yer alan “..kurum dışına çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, oy çokluğuyla iptal kararı verdi. 

İPTAL EDİLEN MADDE

Oy çokluğuyla iptaline karar verilen madde şöyle: “Hükümlü; izin, hastaneye, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya duruşmaya sevk, eğitim, öğretim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve yangın halleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun dışına çıkarılamaz . 9’uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü ve tutuklu olanların, ceza infaz kurumu düzeni ile toplum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği terör örgütü veya diğer suç örgütü üyelerinin örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine imkan sağlayabileceği, yol, kalınacak ceza infaz kurumu ya da sınav merkezi veya okulda güvenlik açısından sakınca bulunabileceği değerlendirildiği takdirde kurum dışına çıkmaları Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir.” (HABER MERKEZİ)