AYM, İnfaz Yasası Özel af niteliği taşıyor

AYM’nin, İnfaz Yasası’nı esastan görüşmesini en geç kasım ayında yapması bekleniyor

AYM, İnfaz Yasası Özel af niteliği taşıyor
AYM’nin, İnfaz Yasası’nın iptal talebini ret kararına başkan ve 6 üye şerh düştü: Özel af niteliği taşıyor

Anayasa Mahkemesi, İnfaz Yasası’nın iptal talebini reddetmesinin gerekçesini açıkladı. Gerekçe olarak, İnfaz Yasası’nın “özel af” niteliği taşıdığı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin yeni İnfaz Yasası’nın “şekil yönünden” iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu, oyçokluğuyla reddetmesinin gerekçesini açıkladı. İptal yönünde oy kullanan AYM Başkanı Zühtü Arslan ve 6 üye, İnfaz Yasası’nın “özel af” niteliği taşıdığına ve uygulanması için TBMM çoğunluğu kararı gerektirdiğine dikkat çekti.

İnfaz Yasası’nın bazı maddelerinin “af” sonucu doğurduğunu belirten CHP, “TBMM’de anayasanın öngördüğü 5’te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini” talep etmişti. AYM Genel Kurulu ise iptal istemini oyçokluğuyla reddetmişti. Mahkemenin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM’nin gerekçesinde şu tespitler yapıldı: “Sadece geçmişe yönelik olan düzenleme kesin veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararıyla hükmedilen cezanın miktarını azaltıyor veya daha hafif bir ceza ile değiştirmek, örneğin hapis cezasını para cezasına çevirmek suretiyle hafifletiyor ya da hiç infaz edilmeyecek şekilde ortadan kaldırıyor ise bunun özel af olarak nitelendirilmesi gerekir. Ancak cezanın miktarında ve türünde herhangi bir değişikliğe neden olmayıp sadece çeşitli gerekçelerle cezanın infaz şeklini, rejimini değiştiren veya belirleyen düzenlemelerin özel af olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.”

AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üyeler Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez bu görüşlere katılmadı. Arslan, karşı oy gerekçesinde, düzenlemeler, cezanın infaz şeklini değil de kendisini etkiliyorsa bunun af niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti. 

‘ŞEKLEN AYKIRI’

Arslan, “6 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilen hükümlülerin cezaevine girmeden cezalarının infaz edilmesine imkân sağlayan geçici 6. maddenin birinci fıkrası, cezanın kapsamına etki eden, bir anlamda onu daha hafif seçenek yaptırımlara dönüştürerek hafifleten, bu nedenle de özel af niteliğinde olan bir düzenlemedir” görüşüne yer verdi. Arslan’ın şerhinde şu ifadeler de yer aldı: “Dava konusu kanunun af niteliğinde bir düzenleme olan geçici 6. maddesi anayasanın 87. maddesi uyarınca TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bu yolla beşte üç çoğunluğa gerek duyulmaksızın şartla salıvermeye ya da denetimli serbestlik adı altında belli suçlardan mahkûm olanların cezaları değiştirilecek, hafifletilebilecek veya tamamen ortadan kaldırılabilecektir”

AYM’nin, İnfaz Yasası’nı esastan görüşmesini en geç kasım ayında yapması bekleniyor. Yasa paketinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği, siyasi suçtan yatanların çıkıp çıkmayacağı bu görüşmenin sonucunda belli olacak.

CUMHURİYET