AYM'den güvenlik soruşturması kararı

Ertaş, kararı üst mahkemeye taşıdı. Ancak buradan da sonu alamadı. Ertaş, bunun üzerine AYM'ye gitti.

AYM'den güvenlik soruşturması kararı
AYM'den güvenlik soruşturması kararı

Memurların kamuya girişinde sıklıkla gündeme gelen güvenlik soruşturması bir kez daha yargıya taşındı. Anayasa Mahkemesi, ataması 'istihbari bilgi' notuna dayanılarak yapılmayan başvurucunun adil yargılanmadığına hükmetti.

KPSS'yi kazanmasının ardından istihbari bilgi notu gerekçe gösterilerek ataması yapılmaya İdris Ertaş kararı yargıya taşıdı. Atamaya engel olan bilgi notunu öğrenmek isteyen Ertaş'a bilgi verilmedi. Anaysa Mahkemesi (AYM) kim tarafından ve ne amaçla yazıldığı belli olmayan bilgi notuna dayanarak yapılan yargılamanın adil olmadığına hükmetti.

İdris Ertaş, 2016 yılında girdiği KPSS sınavında başarılı olarak, Ocak 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Erzincan teşkilatına kütüphaneci olarak yerleşti. Ancak 23 Haziran 2017’de, OHAL KHK’sında yer alan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen” hükmü gerekçe gösterilerek atama işlemi yapılmadı.

Gerekçeli kararda; Ertaş’ın, 2012-2015 arasında PKK/KCK eylem etkinlik kaydına rastlandığı belirtildi. Gerekçeli karara karşı oy gerekçesi yazan hakim, Ertaş hakkında herhangi bir adli, idari soruşturma açılmadığını, adli sicil kaydının temiz olduğunu, Ertaş hakkındaki bilgi notunun ‘subjektif’ olduğunu vurguladı. Karara itiraz eden hakim, bakanlığın sonuca varırken ilave araştırmalar yaparak şüpheden uzak, kesin, somut bir tespite ulaşması gerektiğini belirtti.

Ertaş, başvurusunda, “İşleme ve karara dayanak olarak gösterilen bilgi notunun nereden ve kimden geldiğine ve kim tarafından düzenlendiğine yönelik bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığını, söz konusu bilgi notunda ne tür bir eylem etkinliğine katıldığının belirtilmediğini, bahsi geçen bilgi notunun aksini ispat etmesinin oldukça güç hatta imkansız olduğunu, haksız yere terör örgütü üyesi olarak gösterildiğini” anlattı.

“(…) iddianın nasıl ve neden doğduğu konusunda bilgi ve belgelere sahip olmayan başvurucunun bunlara karşı etkin olarak yorumda ve itirazda bulunma için yeterli imkana sahip olduğu söylenemez. (…) Mahkemece sadece idarenin beyanları ve gösterdiği istihbari nitelikli bilgi notu dikkate alınarak hüküm kurulmuş; bu belgelerin gerçekliğine ve güvenilirliğine ilişkin olguların varlığı ortaya konmamış ve bu nedenle (…) başvurucu davalı idareye nazaran zayıf bir konuma düşürülmüştür.”

KARAR