Engelli öğrencilere psikolojik şiddet Meclis gündeminde

İddia doğru ise, öğrencilerin eğitim hakkının zedelendiği düşünülmekte midir?

Engelli öğrencilere psikolojik şiddet Meclis gündeminde
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. (22.10.2020)

Murat BAKAN
İzmir Milletvekili

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan G. K. Ortaokulu müdürü K.Ö.’nün okulda eğitim-öğretim gören engelli öğrencilere yönelik psikolojik şiddette bulunduğu öğrenci velileri tarafından dile getirilmektedir. Yaşananların veliler tarafından yargıya da taşındığı ancak görevi kötüye kullandığı iddiasıyla görevden alınan müdürün yeniden görevine iade edildiği belirtilmektedir. Söz konusu müdürün görevine iade edildikten sonra da engelli öğretmen üzerinde baskı kurmaya çalıştığı iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Okul müdürünün engelli öğrencileri okulda istemediği, bu nedenle engelli öğrencilere kötü davrandığı ve engelli öğretmen üzerinde de baskı kurduğu iddialarına ilişkin Bakanlığa ulaşan şikayet var mıdır? Söz konusu okul müdürü hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa başlatılacak mıdır? Söz konusu müdür hakkında daha önce başlatılan soruşturma var mıdır? Var ise sonuçları ne olmuştur?

2 - Okul müdürünün gerek velilerin gerekse okulda çalışan engelli öğretmenin hakkındaki iddiaları sonrası görevinden alındığı ancak aradan geçen belli bir zaman sonrasında yeniden görevine iade edildiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili adli süreç devam ederken önce görevden alınan okul müdürü sonra nasıl/ne şekilde görevine iade edilmiştir?

3 – Ayrımcılık ve psikolojik baskı gibi ciddi iddialar titizlikle takip edilmekte midir? Benzer konularda Bakanlığınıza ulaşan şikayetlere ilişkin bugüne dek ne tür işlemler yapılmıştır? Söz konusu olumsuz davranışlarından öğrencilerin nasıl etkilendiğine yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır? Var ise, bu çalışmaların sonuçları nelerdir?

4 – Öğrenci velisinin müdür hakkındaki şikayeti sonrası okula müfettişin geldiği ancak İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çözüm olarak veliden okulu değiştirmesi istediği iddiası doğru mudur? Konuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasına başvurulacak mıdır? İddia doğru ise, öğrencilerin eğitim hakkının zedelendiği düşünülmekte midir?