İnfaz paketi kadınlara karşı işlenen suçları kapsıyor mu?

AK Parti yetkililerinin "kadına şiddet suçu"nun kapsam dışı bırakıldı

İnfaz paketi kadınlara karşı işlenen suçları kapsıyor mu?


AK Parti yetkililerinin "kadına şiddet suçu"nun kapsam dışı bırakıldığını açıkladığı paketi yorumlayan Prof. Dr. Kadriye Bakırcı "TCK'da böyle bir suç tarifi yok. Kadınlara karşı kasten yaralama suçu işleyen erkekler TCK'nın ilgili maddelerindeki durumlar dışında bu paketten yararlanabilir" dedi.

Özlem Akarsu Çelik  oakarsucelik@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve ‘cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kasten öldürme, terör, kadına şiddet hariç olacak’ diyerek duyurduğu infaz düzenlemesinin, kadına karşı işlenen suçları kapsam dışı bırakacağına dair yorumlara hukukçu Prof. Dr. Kadriye Bakırcı itiraz etti.

“Türk Ceza Kanununda ‘kadına şiddet suçu’ diye bir suç tarifi veya kategori yok” diyen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bakırcı, kasten yaralama suçu işleyenlerin de düzenlemeden yararlanacağını hatırlatarak şu uyarıda bulundu:

TCK 86/3’ün a bendi ile TCK 87/1’in e bendinde, kasten yaralama suçu eğer üst soya, alt soya eşe, kardeşe ve gebe kadına karşı işlenmişse verilecek ceza yarı oranında artırılır diyor. Yani bunlar infaz paketinden yararlanamayacak ama bunun dışındaki kasten yaralama suçu kadına ve çocuğa karşı işlenmiş olsa dahi bu suçu işleyenler infaz paketinden yararlanabilecek.

duvar