Rüyada Güvercin görmek

Rüyada güvercin gören kimsenin bütün İsteklerini Allah (C.C.) yerine getirir, dediler.

Rüyada Güvercin görmek
Rüyada Güvercin görmek

Rüyada Güvercin görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

İhya: Vekakar ve cefakar kadına, güvenilir elçiye, sadık dost ve sevgiliye, güvercini uçarken görmek uzaktan gelecek habere, isteklerinin Allah Teala tarafından yerine getirilmesine, Hangi şekil ve durumda görülürse görülsün, güvercin sevinç ve mutluluğa delallet eder. Evinde güvercin gören bekar erkek, mizacına uygun, ahlaklı ve güzel bir kızla evlenir.


Diyanet: Kirmânî'nin yorumuna göre:

Rüyada güvercin görülmesi kadın olsun erkek olsun eşle yorumlanır. Bir kimseye rüyasında güvercin hediye edildiğini görmesi; o kimsenin uzak bir yerden iyi bir haber alacağına, kişinin rüyasında bir güvercine kurşun attığını görmesi; o kimsenin birisine iftira edeceğine, kişinin rüyasında birisine güvercin eti gönderdiğini görmesi; o kimsenin eline çok mal ve para geçeceğine yorumlanır.

Rüyanızda size bir siyah güvercin geldiğini görmeniz; eğer gurbette adamınız varsa onun geleceğine veya evinize bir misafirin şeref vereceğine, rüyanızda bir şehir güvercini avladığınızı görmeniz; bir kadın yüzünden dile düşeceğinize, rüyanızda bir beyaz güvercin avladığınızı görmeniz; mutlu olacağınıza, rüyanızda başınıza, omzunuza veya ensenize bir güvercin konduğunu görmeniz; iyi ve bilgili bir kimse olduğunuza delalet eder.

Kişinin rüyasında birçok güvercinleri olduğunu görmesi; bir kuruma başkan olacağına, kişinin rüyasında evinden bir güvercinin uçup gittiğini görmesi; o kimsenin karısından (kocasından) boşanacağına işaret eder.


Nablusi: 

Rüyada görülen güvercin, emin sefir, sadık dost ve sevgilidir. Bazen de , güvercin, sırları hıfz eden ailesi için meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara delalet eder.

Kendisinin uçan çok güvercinlerinin olduğunu görse, o kimse hanımı ve cariyelerine infakta bulunmasına delalet eder, veya hanımı doğurur, ya da hamile olur.

Ibn-i Sirin'in (R.A.) «Güvercin görmek uzaktan gelecek bir habere delalet eder» dediği rivayet edilmiştir.

Bazı tabirciler, rüyada güvercin gören kimsenin bütün İsteklerini Allah (C.C.) yerine getirir, dediler.

Evinde güvercin olduğunu gören kimse bekarsa kendi tabiatına uygun sevimli ve güzel bir kızla evlenir.

Güvercinin, kendi üzerine sıçradığını yahut onun sebebiyle uçtuğunu gören kimse, sevinç, ferah ve nimete delalet eder.

Denilmiştir ki, rüyada güvercin olduğunu gören kimse, düşmanının malını yer, güvercin, meydana çıkacak haber ve bir mektuptur. Çünkü güvercin mektup ile haber götürüp getirir.


Seyyid Süleyman: 

Kirmani demiştir ki: Rüyada güvercin görmek; eş veya cariyeyle tabir olunur. Kendisine bir güvercin hediye edildiğini gören, uzak bir yerden fayda ve hayır görerek sevinir.

Güvercine kurşun atan, bir kadına iftira eder. Güvercin eti bulanın eline mal geçer. Güvercin yavruları, bekar kızlara yahut evlada delalettir. Rüyasında kendisine bir güvercinin uçup geldiğini gören, uzak bir yerden hayırlı haber alır. Beyaz güvercin görmek çok iyidir. Siyah güvercin misafire veya gurbetteki yakına kavuşmağa delalettir. Şehir güvercinini avlamakta bir mahzur yoktur.

Başa, omuza veya enseye konan güvercin; rüya sahibinin amelidir. Bu rüya, güvercinin güzelliği yahut çirkinliğine göre yorumlanır. Birçok güvercine sahip olan, bir kavme reis olur.

Bazı tabircilere göre, güvercin tutanın, bir kızı olur. Hayvan ehil değilse; rüya evlilik habercisidir. Evinden bir güvercinin uçup gittiğini gören, karısını boşar veya akraba kadınlarından ayrılır. Hanesinin saçağına, ağacına, penceresinin önüne güvercin konduğunu görmek; misafire işarettir. Birçok güvercinlerin evine geldiğini görenin; aile efradı, akrabaları ve misafirleri çok olur.

Cabir'ül Mağribi demiştir ki:

Yerli güvercini hile yaparak avlayan, kadınları aldatır. Güvercinle oynayan, batılla meşgul olur. Rüyada görülecek en iyi güvercin, yeşil renkli olanıdır.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında güvercin tutmak için yere taneler serpen, halkı fesada sevkeder. Bir güvercinin kanadını kesen, eşini evinden dışarı çıkarmaz. Güvercin eti maldır.

İHYA 

Rüyada güvercin görmek, bir kimsenin rüyasında güvercin görmesi, sırları hıfz eden (saklayan) ailesi için meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara delalet eder. Rüyada görülen güvercin, emin sefir (elçi), sadık dost ve sevgilidir. Kişinin rüyada güvercin görmesi, hayra ve iyi şeylere ermeye işaretle yorumlanır. Bu rüyayı gören kimsenin, gurbette yakınları varsa o döner geri gelir. Yine güvercin kuşunun erkeğini rüyada görmek, haber ve elçiye de işaret eder. Bir kimse rüyada güvercin kuşunu görse, hayra ve hoş şeylere erişir. Eğer uzaklardan gelmesini beklediği bir yakını varsa ona geri gelir. Eğer olmasını istediği bir işi varsa, o işi olur. Eğer kederli ve üzüntülü ise, keder ve üzüntüsünden kurtulur. Rüyada görülen güvercinler zevceye, eşe, hizmetçiye, emin ve sadık bir dosta yorumlanır. Rüyada Güvercin uçurmak, uzaktan gelecek mal ve rızk anlamına gelmektedir. Rüyada Güvercin beslemek müjdeli haber, ele geçecek mal, bekâr kız ya da erkek olarak yorulmaktadır.

Rüyada yabani güvercini görmek, çok yalancı bir çocuktur. Bazı tabirciler, yabani güvercini görmek, ülfet edemeyen, saliha olmayan, yalancı, gönül inciten, kötü dilli ve dini noksan bir kadındır, dediler. Yabani güvercin, evin sahibesi veya işveli ve insaniyetli bir kadındır, dediler. Rüyada kendisine güvercin hediye edildiğini görmek veya uzak yerden gelecek mala ve rızktır. Kendisine bir güvercinin uçup gelmesi, uzaklardan gelecek haberdir.

1- Rüyada Güvercin Sevmek

Rüyada güvercin sevmek, emin ve sadık bir dost, zevce ve hizmetçi olarak tabir edilir. Rüyasında güvercin seven müjdeli haber alır. Bu rüyayı görenin eline, helal mal geçer. Rüyada görülen güvercin, emin, sadık bir dost ve sevgilidir. Bazen de, güvercin, sırları ezberleyen ailesi için meşakkat ve mihnetlere tahammül eden masum kadınlara işaret eder.

2- Rüyada Uçan Güvercin Görmek

Rüyada Güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanır. Uçarak yaklaşan güvercin tez haber demektir. Bir gül ağacına veya çiçeklerin arasına konan güvercin sevgiliyle ilgili haberdir. insanın omzuna konan güvercin yine müjdedir anlamını taşır.

3- İbn-i Şirin'in güvercin rüya yorumu

Güvercin görmeyi uzaktan gelecek bir habere işaret eder dediği rivayet edilmiştir. Bazı tabirciler, rüyada güvercin gören kimsenin bütün isteklerini Allah (C.C.) yerine getirir, dediler. Rüyada başına, omzuna veya ensesine bir güvercin konduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı amellere işarettir. Eğer o güvencin siyah ve koyu renkli ve çirkin ise, fena ve kötü amele yorulur. Güvercin beyaz ve güzel olursa, bu kere de güzel ve iyi amellere delalet eder.

4- Rüyada güvercin beslemek

Rüyada güvercin beslemek, bir işe girmeye, yada işinde amir veya yönetici olmaya işaret eder. Yine rüyada güvercin beslemek cefakar ve vefakar bir kadına, güvenilir elçiye, sadık dost ve sevgiliye işaret eder. Ayrıca rüyada güvercin beslediğini görmek sevinç ve mutlulukla tabir edilir. Yine rüyada evinde güvercin besleyen bekarsa, mizacına uygun, ahlaklı ve güzel yada yakışıklı biriyle evlenir.

5- Rüyada güvercin yakalamak, Yakaladığını Görmek

Bazı tabircilere göre, güvercin yakalayanın, bir kızı olacağına yorumlamışlar. Bekar biri rüyada güvercin yakalamaya çalışması evlilik habercisidir. Denilmiştir ki: Rüyada bir güvercin tuttuğunu görenin bir kızı dünyaya gelir. Güvercinin, kendi üzerine sıçradığını gören kimse, sevinç, ferah ve nimete işaret eder. Denilmiştir ki, rüyada güvercin olduğunu gören kimse, düşmanının malını yer, güvercin, meydana çıkacak haber ve bir mektuptur.

6- Rüyada güvercin uçurmak

Güvercini uçarken görmek uzaktan gelecek habere, isteklerinin Allah Teala tarafından yerine getirilmesine yorulur. Har ne şekil ve durumda görülürse görülsün, güvercin sevinç ve mutluluğa delalet eder. Kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzak bir yerden gelecek hayırlı habere delalet eder. Yine rüyada kendisine bir güvercinin uçup geldiğini görmek, uzaklardan gelecek habere işarettir.

7- Rüyada güvercin yavrusu görmek

Bekar kızlara alamettir. Rüyada kafes içinde güvercin yavruları, sevinçli habere işaret eder. Güvercin sürüsü de bu şekildedir.

8- Evinde güvercin sevmek

Evinde güvercin olduğunu gören kimse bekarsa kendi karakterine uygun sevimli ve güzel bir kızla evlenir.

9- Rüyada güvercin sesi duymak

Rüyada güvercin sesi duymak, Müslüman, temiz, mesture ve okumuş bir kadına işaret eder.

10- Rüyada güvercin eti görmek

Rüyada güvercin eti bulduğunu görenin eline mal geçer. Rüyada güvercin eti bulmak, ele geçecek mala işarettir.

11- Rüyada güvercin kesmek

Rüyada güvercin boğazlamak yada kesmek, evlenmek ile de tabir olunur. Beyaz güvercin kesmek ise bu evliliğin daha da güzel geçeceğine yorumlanır.

DİYADİN