Dördüncü Yargı Paketi, 15 Haziran Salı günü TMBB'ye sunulacak  

Dördüncü yargı paketinde hangi maddeler var?

Dördüncü Yargı Paketi, 15 Haziran Salı günü TMBB'ye sunulacak  
Dördüncü yargı paketinde hangi maddeler var?

Dördüncü Yargı Paketi, 15 Haziran Salı günü TMBB'ye sunulacak  
AK Parti hükümetinin "Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında hazırladığı dördüncü yargı paketinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

32 maddeden oluşan dördüncü yargı paketi 7 kanunda düzenleme öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı bir konuşmada, "İdari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getirilmektedir." dediği paketin bazı başlıkları şöyle;

 • Tutuklamalarda somut delil şartının aranması
 • Tutuklu yargılamayı gerektiren katalog suçların kapsamının daraltılması
 • Tutuklama kararı verilirken adli kontrol uygulamasının neden yetersiz kalacağı gerekçeleriyle belirtilecek
 • Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda da failler, eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır cezalara mahkum edilecek
 • Kasten öldürme ve yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, boşanmış eşe karşı işlenmişse de "nitelikli hal" kapsamına girecek
 • Yurt dışı yasağı, ev hapsi gibi adli kontrol kararında üst sınır iki yıl olacak. Söz konusu yasak, dört ayda bir gözden geçirilecek
 • Adli kontrol kararı sebeplerinin ortadan kalktığı kanısına varılırsa, adli kontrol kaldırılacak
 • İddianamede, suça konu iddialar dışında sanık ile ilgili başka bilgilere yer verilmeyecek
 • Avukat ile müvekkilin görüşmesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek somut olguların varlığı halinde sınırlanabilecek/geciktirilebilecek
 • Basit yargılamada, 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda tebligat gönderme şartı aranmayacak
 • Müştekiye çağrı kararı gönderilirken iddianame de gönderilecek
 • Adalete erişimi hızlandırmak için e posta gibi yöntemlerle de tebligat yapılabilecek. Adliyelerde 7 gün 24 saat ifade alınabilecek
 • Yurt dışı ve şehir dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine üst sınır getirilecek. Ev hapsinde geçirilen 1 gün, 2 gün olarak sayılacak. Böylelikle ev hapsinde geçirilen süreler sonuç cezadan düşülecek
 • Sabah gazetesinin haberine göre, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki vergi cezalarında yüzde 50 ve yüzde 75 oranında uzlaşmaya gidilebilecek
 • Dava yolu saklı kalacak
 • Tutuklulukta dikey itiraz usulü getirilecek
 • Sulh ceza mahkemelerinde adli kontrol ve tutuklama kararlarına itirazlara asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakacak
 • Vergi ihtilaflarında etkin pişmanlık ve uzlaşmanın yolu açılacak.

TBMM'de 'mini infaz paketi' görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, 15 Haziran Salı günü toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Hükümlülere, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilme imkanı getiren teklife göre, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

Çocuğu bulunan annenin cezası ertelenebilecek

Toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.

Ziyaret süreleri artırılacak

Teklifle, cezaevlerindeki hükümlülerin ziyaret süreleri 1 saatten 1 buçuk saate çıkarılacak.

Hasta ziyareti amacıyla verilen izinler arasında beklenmesi gereken 1 aylık süre kaldırılacak. Maddi gücü olmayanların cezaevi nakil ücreti devlet tarafından karşılanacak.

Mustafa Yeneroğlu: Ceza İnfaz Paketi insan hakları ihlallerini artıracak

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi ile yargı bağımsızlığı, haberleşme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarının anayasaya aykırı şekilde ihlal edildiğini söyledi.

Yeneroğlu, teklifin 2. ve 3. maddeleri ile Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararlarının Başsavcıların müdahalesine açık hale getirilmesinin, yargı bağımsızlığı açısından son derece tehlikeli olacağını vurguladı: "Başsavcılar, Cumhuriyet savcılarının amiri değildir. Cumhuriyet başsavcılarına, cumhuriyet savcıları üzerinde denetim ve müdahale yetkisi verilerek yargının hiyerarşiye bağlanmak istenmesi uygulamada başsavcıların, savcıların soruşturma kapsamında verdiği tüm kararlara doğrudan müdahale etmesine yol açacaktır."

Yeneroğlu, infaz düzenlemesinde yer alan 15 yaşına kadar çocukları kapsayan infaz ertelemesinin 18 yaşa kadar çıkartılmasının ise yerinde olacağını belirtti.

EURO NEWS