Foça’da taş ocağına tepki: 'Gözünüzü taş doyursun'

ÇED olumlu kararı çıkması halinde dava açacaklar

Foça’da taş ocağına tepki: 'Gözünüzü taş doyursun'


Foça’da taş ocağına tepki: 'Gözünüzü taş doyursun'

Foça’da taş ocağı açılmasını istemeyen çevreciler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Çevreciler ÇED olumlu kararı çıkması halinde dava açacaklarını da söyledi.

İZMİR - Foça’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci başlatılan taş ocağına çevreciler ile meslek örgütleri tepkili. 98,63 hektarlık arazide yapılmak istenen taş ocağının yanı başında 2 bin 500 yıllık Pers Mezar Anıtı ile zeytinlik alanları bulunuyor. Çevreciler bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem yaparak taş ocağının durdurulması için dilekçe verdi.

Çevreciler adına Foça’da Doğa ve Tarih Talanına Hayır Platformu tarafından basın açıklamasını Ruken Arslan okudu. Arslan, ülkenin dört bir yanında yeraltı ve yerüstü kaynaklarının acımasızca talan edildiğini söyleyerek, doğa katliamına karşı yaşamı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

‘DEĞERLENDİRME YAPILMADI’

Taş ocağı ile tüf taşı çıkartılmak istenen bölgede doğa ve tarihin zarar göreceğini savunan çevreciler proje alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre orman ve tarım arazisi sınırlarında olduğunu söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesinin ardından yapılan basın açıklamasında Ruken Arslan, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıl süre ile II-B grubu İşletme Ruhsatı verilmesini eleştirdi. Planlama ve yer seçimi ilkelerine göre projenin uygun olmadığını sözlerine ekleyen Arslan, halk sağlığı, canlı yaşamı, kültürel varlıklar, alanın tarımsal nicelik ve niteliği açısından planlama yapılmadığını vurguladı.

Planlamaya dair değerlendirmenin yapılmamasından dolayı projenin ÇED sürecine itiraz ettiklerini anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz doğasına, tarihine, zeytinine yaşam alanlarına sahip çıkanlar olarak bir kez daha haykırıyoruz; buraya taş ocağı açarsanız, toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yeraltı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz ve gürültü çevrede halk sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyecek.”

Tarım toprağı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, su havzaları, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları, tarihi yapılar, tarihi sit alanlarına verilen ruhsatı tanımadıklarını ifade eden Arslan, ısrarcı olunması durumunda ruhsatın iptali için dava açacaklarını belirtti. Arslan, ÇED olumlu kararı çıkması halinde de idari dava ile iptale ilişkin yargı süreci başlatacaklarını duyurdu.

‘GÖZÜNÜZÜ TAŞ DOYURSUN’

Kapitalizmin daha çok kar ve rant hırsıyla canlı yaşamı ve ekosistemi tehdit etmesine; doğanın ve tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca saldırılmasına geçit vermeyeceklerini vurgulayan Arslan, Bakırçay Havzası ve Aliağa sanayisi yetmiyormuş gibi bir de taş ocaklarıyla Foça’nın yok olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Dilekçede yer alan kurum ve kuruluşlar şöyle:

Foça Kent Konseyi
Foça Belediyesi
Bölge Muhtarları
Foça Ziraat Odası
Foça Çevre ve Kültür Platformu ( FOÇEP )
Foça Forum
Yeni Foça Forum,
Foça’ya Sahip Çıkıyoruz Platformu
Foça Barış Kadınları
Foçaköy Güzelleştirme, Geliştirme, Dayanışma ve Koruma Derneği
Foça Eğitin Sen Temsilciliği
Foça SES Temsilciliği
İzmir Kent Konseyleri Birliği
DİSK Ege Bölge Temsilciliği
KESK İzmir Şubeler Platformu
İzmir Barosu
İzmir Tabip Odası
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi
İzmir Yaşam Alanları
Karşıyaka Kültür Sanat Derneği
İzmir Yeşil Gelecek Derneği
İnsan Hakları Gündemi Derneği
HAYAD
Foça Bağarası Alevi Ķültür Derneği
Foça Atatürkçü Düşünce Derneği
Foça Türk Kadınlar Birliği.

(DUVAR)