Etiket: İş Bankası’ndaki hisselerin devri hukuki olarak yapılamaz