Ad Kavmi Nedir? Özellikleri Nelerdir Ve Neden Helak Oldu? Ad Kavmi Kıssası Ve Ayetleri

Ad Kavmi Kıssası Ve Ayetleri

Ad Kavmi Nedir? Özellikleri Nelerdir  Ve Neden Helak Oldu? Ad Kavmi Kıssası Ve Ayetleri


Ad Kavmi Nedir? Özellikleri Nelerdir Ve Neden Helak Oldu? Ad Kavmi Kıssası Ve Ayetleri

Peygamberler döneminde kavmi helak olan peygamberler mevcuttur. Bu kavimler, kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemedikleri gibi isyana ve sapıklığa yönelmiştir. Bu kavimlerden biri olan Ad kavmi merak edilen konuların başında gelmektedir. Ad kavmi nedir? Özellikleri nelerdir? Neden helak olmuştur? Ad kavmi kıssası nedir? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Ad kavmi, Nuh Peygamber kavminden sonra gelen kavimdir. Hud Peygamber'in kavmidir. Helak olan kavimlerden biridir.

 Ad Kavmi Nedir?

 Hz Nuh sonrasında Hud Peygamber, müjdelenmiştir. Hud Peygamber'in kavmine Ad kavmi denmiştir. Hud peygamberi yalanlayarak sapıklığa yönelmiş ve Fussılet ve Kamer surelerinde bahsedildiği gibi şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmışlardır. Ad, Hz. Nuh'un torunlarından olan Avs'ın oğlu olmakla birlikte onun kavmine de kendi ismi verilmiştir. Kuran'ı Kerim'deki ayetler dikkate alındığı zaman ad kavminin bulunduğu bölge bugünkü Yemen bölgesi olarak kabul edilmiştir. Kuran'da bilgiler yer almaktadır. Ancak kavmin sapıklıkları ve başına gelenlerin detayları tefsirlerde bulunmaktadır. Allah'ın büyük zenginlikler, sayısız saraylar, güzel eşler verdiği kavimdir. Bu sebeple kibre kapılmış kendilerine gönderilen peygamberi yalanlayarak putlara tapmaya başlamışlardır.

 Ad Kavmi Özellikleri Nelerdir?

 Ad kavminin bulunduğu topraklar oldukça verimli topraklardır. Bu sebeple toprağı ekip biçerek ve ticaret yaparak sayısız zenginliklere sahip olmuşlardır. Sarayları, köşkleri, büyük binaları ve ticarethaneleri vardır. İnsanları beden yapısı olarak oldukça düzgündür. Kadınları oldukça güzel erkekleri ise yakışıklıdır. İri cüsseli, güçlü, uzun boya sahip ayrıca uzun ömürlü insanlar olduklarını söylemek mümkündür. Bu kavim büyük kayaları yontmakta ustaydılar. Bu yontma işiyle evler yaparak, gösterişli binalar meydana getirirlerdi.

 Binalar zenginliklerinin ölçüsü olmuştur. Ayrıca binaların etrafına zengin bağlar, verimli bahçeler ve havuzlar yaparlardı. Bu zenginlik onlarda kibir alametini ortaya çıkardı. İnsanlara zulüm etmeye, sapkınlıklar çıkarmaya başladılar. Ayrıca yontma yeteneklerini kullanarak putlar yaptılar. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkarak ilk kavim olmuştur.

 Ad Kavmi Neden Helak Oldu?

 Ad kavmi zenginliklerini ve Allah'ın verdiği nimetleri şükürle karşılamak yerine azgınlığı seçmiştir. Zalimlikler yapmaya, insanlara eziyet etmeye, mazlumları ezmeye başlamışlardır. Güçsüz ve zayıf insanları yüksek binalardan atarak acımasızca cezalandırıyorlardı. Kendi yaptıkları putlara taparak Nuh tufanından sonra putperestliği çıkaran kavim oldu.

 Zenginliklerinin kibrine kapılarak kendilerine gönderilen peygamber olan Hud'u yalanladılar. Bu sebeple Allah onları cezalandırarak helak etti. Ad kavminin helak olduğu Kuran'ı Kerim'de pek çok ayette geçmektedir. Allah tarafından cezalandırılarak yok edilmiş kavimdir.

 Ad Kavmi Kıssası ve Ayetleri

 Ad Kavmi sapıklıklar yaparak kendi soylarından gelen peygamberin sözünü dinlemeyi reddetti. Böylece Allah tarafından şiddetli bir rüzgarla cezalandırıldı. Ad Kavmi soy olarak Hz Hud ile aynıydı. Ancak Hz. Hud çok temiz ve ahlaklı bir kişiliğe sahiptir. Bundan dolayıdır ki Allah tarafından elçi olarak seçildi. Ancak onu dinlemediler. Onları helak eden şiddetli bir kasırga olmuştur. Bu kasırga tam 7 gece sürmüştür. Hiç durmadan devam eden bu kasırga önce tüm evlerini, binalarını, bahçelerini tarumar etmiştir. Daha sonra putlarını yerle bir etmiştir. Ardından tüm kavmi yok etmiştir. Bu kavimde canlı hiç bir canlı insan kalmamıştır.

 "Âd kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve: «Bizden daha kuvvetli kim var?» dediler. Onlar, kendilerini yaratan Allâh’ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar, bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.” (Fussilet, 15)

 - Azgınlık ve isyandan çok ileri giden kavim Allah tarafından ayetlerle uyarılmıştır. Ancak ayetleri alaya almışlardır.

 “Ey Hûd! Kavmin arasından seni seçtim. Onlara git; kendilerinden korkma! Ben onlara senin için mûcizeler göstereceğim...”

 “Dediler ki: «Ey Hûd! Sen bize açık bir mûcize getirmedin; biz, senin sö­zünle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana îmân edecek de değiliz! Biz, “Tanrılarımızdan biri seni fenâ çarpmış!” demekten başka bir söz söy­lemeyiz!»” (Hûd, 53-54)

HÜRRİYET