AYM, nefret suçuna göz kırptı

AYM BAŞKANI VE 5 ÜYEDEN KARŞI OY

AYM, nefret suçuna göz kırptı

AYM, nefret suçuna göz kırptı

HABER MERKEZİ

AYM, 2016 Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün yasaklanmasında hak ihlali olmadığını savundu. Karar AYM Başkanı ve 5 üyenin karşıoyu ile alındı. Gerekçeli kararda LGBTİ düşmanlığı "toplumsal duyarlılık" olarak nitelendirilerek nefret suçuna göz kırpıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kaos GL'nin başvurusu üzerine değerlendirdiği 2016 Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün yasaklanmasında hak ihlali olmadığına hükmetti. Karar AYM Başkanı Zühtü Arslan ve 5 üyenin karşıoyu ile alındı.


Kaos GL Derneği, 2016’da 17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün dolayısıyla yapılmak istenen Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün Valilik tarafından yasaklanması, yasağa karşı açılan davanın ve bu karara itirazlarının da reddedilmesinin ardından yasağı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

AYM 17 Haziran 2016 tarihli başvuruyu görüştü. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının ihlal edilmediğine dair alınan karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM kararında, etkinliğin yasaklanmasında ağırlıkla 2015 ve 2016'da gerçekleşen terör eylemleri gerekçe gösterildi. Buna rağmen kolluğun, etkinliği gerçekleştirek grubu korumakla yükümlü olduğu, ancak "ülkenin o anki durumu" gibi nedenlerle alınan yasak kararı gibi kısıtlamaların da demokrasi çerçevesinde olduğu savunuldu.

AYM BAŞKANI VE 5 ÜYEDEN KARŞI OY

Kararda LGBTİ düşmanlığından "toplumsal duyarlılık", "tepkisel davranış" diye söz edildi ve "terör" gerekçesinin yanında bu gerekçenin de güçlü biçimde kararı etkilediği görüldü. Homofobi karşıtı eyleme katılacaklardan "yürüyüşe katılacak grup ve şahıslar" diye söz edilen kararda, bunlara yönelik "bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepkisel davranış gösterilebileceğinin ve provokasyonların meydana gelebileceğinin de somut bir olgu ortaya çıktığı anlaşılmaktadır" denildi. Bu durumun, devletin terör tehdidini engellemesini zorlaştıracağı savunuldu.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının "ihlal edilmediğine" dair karar, AYM Başkanı Zühtü Arslan ve 5 üyenin daha karşıoylarına rağmen kabul edildi. Karşıoy yazılarında, "yürüyüşe yönelik şiddet riskinin soyut ve kategorik verilerle tarif edildiği, kaldı ki devletin bunun gibi özgürlükleri güvence altına alıp muhtemel tepkilere ve şiddet eylemlerine karşı koruma yükümlülüğü bulunduğuna" dikkat çekildi.

BİRGÜN