Sultan Süleyman'ın, Mustafa'sına şiiri, Ey Oğul

Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa için yazdığı şiir kendi sesinden!

Sultan Süleyman'ın, Mustafa'sına şiiri, Ey Oğul
Sultan Süleyman'ın, Mustafa'sına şiiri, Ey Oğul

Gözlerümden akadursun durmasun yaşum benim
Ya ne içün saklaram şimden gerü başum benim.

Gözlerimden aka dursun, durmasın yaşım benim
Ya ne için saklarım bundan böyle başım benim.

İçtiğüm hûn-i cigerdür yedigüm derd ü elem
Türlü türlü matbâğ-ı dilde pişer aşum benim

İçtiğim ciğer kanıdır, yediğim dert ve elem
Türlü türlü pişer gönül mutfağında aşım benim.

Ey felek çarhun bozılsun olasun âhır harab
Nitekim odları yaktun bu içim taşum benim

Ey felek çarkın bozulsun, olasın âhır harap
Nitekim ateşlere yaktın, bu içimi dışımı benim.

Çektiğüm bâr-ı gamı çarhun kattarı çekmeye
Gelmedi bu vâdi-yi mihnette padaşum benim

Çektiğim gam yükünü, feleğin çark katarı çekemez
Gelmedi bu sıkıntı vadisinde benzerim benim.

Ey Muhibbî tâ ölünce işbu derde çâre yok
Bahr olsa yeridür şimden gerü yaşum benim

Ey Muhibbi ta ölünceye kadar, işbu derde çare yok
Deniz olsa yeridir bundan böyle göz yaşım benim.

SULTAN SÜLEYMAN