TÜİK’in 2018 cezaevi raporunda vahim tespitler

İşte TÜİK’in raporundan öne çıkan başlıklar:

TÜİK’in 2018 cezaevi raporunda vahim tespitler


Ordu'da vahşice işlenen Ceren Özdemir cinayetini tartıştığımız gün TÜİK, 2018 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı. Rapora göre; cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 2017'ye göre %14 artarak 264 bin 842 oldu. Bunların yüzde 96,1'ini erkekler oluşturdu. Cinayet işleyenlerin yüzde 29,9'unu ilköğretim, 27,6'sını ise lise mezunları oluşturdu. 'Yaralama' suçunda ise yüksekokul mezunları birinci sırada yer aldı.

İşte TÜİK’in raporundan öne çıkan başlıklar:

*Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2018 tarihindeki nüfusunun %78,9’unu hükümlüler ve %21,1’ini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin %96,1’ini erkekler, %3,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

CEZAEVİ MEVCUDU SÜREKLİ ARTIYOR!

*Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2017 yılında 288’e ve 2018 yılında 323’e ulaştı.

*Diğer taraftan 2018 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 401’i ceza infaz kurumunda yer aldı.

GEÇEN YIL 266 BİN KİŞİ CEZAEVİNE GİRDİ

*Ceza infaz kurumlarına 2018 yılında 266 bin 889 hükümlü girdi

 Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 2017’ye göre %14 artarak 264 bin 842 oldu.

*Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlü giriş kaydı yapıldı.
*Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215 bin 170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin %96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise %96,1’ini erkekler oluşturdu.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER

*Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak giren sayısı 2 bin 95 oldu.

*Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre %1,9 artarak 2 bin 95 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre %22,8 artışla 14 bin 502 oldu.

EN ÇOK İŞLENEN SUÇ HIRSIZLIK

*Hükümlü statüsünde girenlerin en çok işlediği suç hırsızlık oldu

*Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlülerin %17’si hırsızlık, %12,4’ü yaralama, %6,7’si Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, %5,8’i İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve %3,5’i ise öldürme suçu işledi.

*Hükümlülerin %36,8’ini ilköğretim mezunları oluşturdu

SUÇLULARIN EĞİTİM DURUMU

*Ceza infaz kurumuna 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler işlenen suça göre değerlendirildiğinde hırsızlık suçu işleyenlerin %47,3’ü ilköğretim mezunu, %15,1’i ortaokul ve dengi okul, %13,5’i ilkokul mezunu kişilerden, yaralama suçu işleyenlerin ise %37,5’i ilköğretim, %23,4’ü lise ve dengi meslek okulu, %17’si ilkokul mezunu kişilerden oluştu.

CİNAYETLERDE İLKÖĞRETİM MEZUNLARI ÖNDE

*Öldürme suçu işleyenlerin %29,9’u ilköğretim, %27,6’sı lise ve dengi meslek okulu, %17,2’si ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin %37,7’si ilköğretim, %20,6’sı lise ve dengi meslek okul, %17,2’si ilkokul mezunu hükümlüler olarak gerçekleşti.

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyenlerin %36,9’unu ilköğretim, %19’unu lise ve dengi meslek okulu, %18,8’ini ilkokul mezunu hükümlüler oluşturdu.

YÜKSEKOKUL MEZUNLARI YARALAMA SUÇUNDA ‘ZİRVEDE’

*Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi

*Ceza infaz kurumuna 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibariyle değerlendirildiğinde; okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde %30,1, okuma yazma bilmeyenlerde %25,6, ilköğretim mezunlarında %21,9, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında %18,6, ilkokul mezunlarında %13,9 ile hırsızlık suçu, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında %13,3 ve yükseköğretim mezunlarında %10,5 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.

CUMHURİYET