Türkler İslamiyeti Zorla mı Kabul Etti?

“Türkler zorla müslüman yapılmadı”

Türkler İslamiyeti Zorla mı Kabul Etti?


İlber Ortaylı Hoca diyor ki: “Türkler zorla müslüman yapılmadı” Şu soruyu sorma hakkımız var hocaya. Nasıl müslüman oldular kur’an’ı nasıl anladılar? Bu gün okuma yazma oranı %80 i aştığı halde kur’an hala okunup anlaşılmamış. Bu kadar mı aptal bir toplumuz?

 

 
  • Araplar develerle gelip namazı abdesti hacca gitmeyi zekatı orucu tarif ettiler. bi akşam yatıya kalıp sonra dönüp gittiler sanıyor bizim millet,  65.000 Türk’ü kılıçtan geçirip kafalarını ağaçlara armut gibi aştıklarından . kadınlara tecavüz edip kızları köle pazarına götürdüklerinden bahsetmezler.
  • İlber ORTAYLI Türk-İslam Sentezcisi’dir. Şimdi Türklerin kılıç zoruyla müslüman olduğunu söylemek aynı zamanda “yeri göğü titreten savaşçı millet/asker millet” imajını çiziyor. O nedenle Türkler “eski dinleri islam’a benzediği için müslüman olmuş” palavrasını atıyorlar.
  • Benzerlikten dolayı müslüman olunsa, yahudiler müslüman olurdu. Kur’andaki kıssaların %90’ı tevrat/talmud kökenli. Yehova eşi ve benzeri olmayan, hayrı ve şerri yaratan tek tanrı’dır. Hatta islam’ın tanrısıyla aslında aynı tanrıdır. Çünkü Musa her ikisinin de peygamberidir.
  • Tevratta da Musa asa’sını yere atar yılana dönüşür, kur’anda da Musa asasını yere atar yılana dönüşür. İmanın şartları bile yahudilerle aynıdır. İslam inancında hayır da şer de Allahtan gelir. Yahudilikte de. Boy abdesti her ikisinde de var. Hani benzerlikten dolayı müslüman.
  • olunsa, yahudi camii’den çıkmazdı. Bir de İslamiyet öncesi Türklerin hangi dini islama benziyormuş onu da sormak lazım. Hristiyan Türkler, Musevi Türkler, Şamanist Türkler, Manici, Budist, Kök Tengrici Türkler vardı. Hangisinin ki benziyormuş?
  • Allah bi kere bundan kur’anda neden bahsetmemiş. “Şurda Türk kullarım var, onların dini aynen islama benziyor” dememiş. Yada Muhammedin öyle bir hadisi var mı “Türklerin dini de aynen benim dinime benziyor” diyen… “Türklerin eski dini aynen müslümanlığa benziyor muş da o yüzden müslüman olmuş” sözü 12 Eylül’den önce yoktu.
  • Kenan Paşa ve amerikancı anti-komünist ekibinin uydurduğu bir palavradır. Din derslerinde bu saçmalığı bize ezberlettiler. Madde madde sıralarlardı güya benzerlikleri…