Martynovskaya Meskheti ": Volgodonsk'un çevresindeki bölgelerin nüfusun etnik bileşimini nasıl değiştirdiği

Volgodonsk'a bitişik Rostov bölgesinin kırsal alanlarının nüfusunun etnik bileşimi, son on yılda önemli değişiklikler geçirdi.

Martynovskaya Meskheti ": Volgodonsk'un çevresindeki bölgelerin nüfusun etnik bileşimini nasıl değiştirdiği


Martynovskaya Meskheti ": Volgodonsk'un çevresindeki bölgelerin nüfusun etnik bileşimini nasıl değiştirdiği

Volgodonsk'a bitişik Rostov bölgesinin kırsal alanlarının nüfusunun etnik bileşimi, son on yılda önemli değişiklikler geçirdi.

Volgodonsk yeni göçmenlerin şehridir. 80'lerin sonuna gelindiğinde, şehir nüfusunun %80'den fazlası şehirde doğmamış ve bilinçli bir yaşta buraya gelen Volgodontların sakinleriydi.

Resmi olarak Volgodonsk'ta 40'tan fazla milletten insanın yaşadığı bildirildi. Onlar ve gerçeklik yaşadı, ancak şehir bir Rus yüzünü korudu. Daha sonra şehre ana göç akışları Rostov bölgesinin diğer bölgelerinden, güney Rusya'dan, Kazakistan'dan ve kısmen doğu Ukrayna'dan yönlendirildi.

2010 yılında gerçekleşen Rusya nüfusunun son Tüm Rusya nüfus sayımı, şehir nüfusunun aşağıdaki etnik bileşimini kaydetti: En büyük ve kesinlikle baskın insanlar Ruslardı - 150 binden fazla kişi veya şehir nüfusunun% 88'i. Sırada devasa bir farkla Ukraynalılar (nüfusun %2.64'ü) var. Diğer beş etnik grubun da şehrin nüfusunda %0,2'yi aşan payı var: Ermeniler, Tatarlar, Belaruslular, Azeriler ve Koreliler. Şehir nüfusunun% 0,1 ila 0,2'sini (Almanlar, Çuvaşlar, Gürcüler, Mordvinler, Moldovalılar, Lezginler) altı kişi daha işgal etti. Kafkasya ve Transkafkasya'dan gelen göçmenlerin payı ise şehrin nüfusunun %1.5'i kadardı.

Nüfusu bir milyonu aşan büyük şehirlerden farklı olarak, Volgodonsk'un ekonomisinin yapısı, şehirdeki işlerin Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinden gelen yoğun işgücü çekimi olmadan gerçekleşeceği şekildedir. Kamu hizmetleri, ticaret ve kısmen inşaat sektörü esas olarak yerel işgücünü çekmektedir. Ve şehrin nüfusunun etnik yapısındaki değişiklikler, öncelikle güneydoğu bölgelerinden ve Rostov bölgesinin merkezinden bölge içi göç tarafından belirlenir. Şehrin ulusal çehresini yavaş yavaş değiştirebilecek olan tam da bu göç akış yönüdür.

Bölgenin güneydoğusunda, son 30 yılda etnik harita dışarıdan bir gözlemcinin bile görebileceği değişiklikler geçirdi. Birincisi, Ukraynalıların asimilasyonu hızla ilerliyor. Ukrayna'dan (ve batı bölgelerinden) son toplu göçmen dalgası, Donskoy ana kanalı boyunca sulanan arazilerin gelişme dönemi olan 50'lere düştü. Daha sonra Koreliler, Volgodonsk bölgesindeki yeni pirinç yetiştiren devlet çiftliklerinin topraklarına yerleştirilen Orta Asya'dan Rostov bölgesine de taşınmaya başladı.

İkincisi, kırsal nüfusun yapısında İslami bileşen önemli ölçüde büyümüştür. 60'lı yıllardan beri Dağıstan ve Çeçenistan'dan koyun yetiştiricileri Rostov bölgesinin güneydoğu bölgelerine davet edildi. Aileleri de hemen peşinden gitti. Böylece Dubovsky, Zimovnikovsky, Remontnensky ve Oryol bölgelerinde Çeçenler ve Darginlerden oluşan büyük diasporalar ortaya çıktı.

Üçüncüsü, 1980'lerin ve 1990'ların başında, Manych ve Don havzasının etnik haritası Ahıska  göçüyle çarpıcı biçimde değişti. 30 yıldır, Martynovsky bölgesindeki ve bitişik kırsal yerleşimlerdeki en büyük ikinci insanlar oldular. Her üç halk - Ahıska , Çeçenler ve Darginler - yüksek doğurganlık sergilemekte ve bölge nüfusundaki paylarını giderek artırmaktadır.

Volgodonsk kendisini iki büyük yerleşim bölgesinin sınırında buldu: batıda Ahıska ve doğuda Çeçen-Dargin. Geçici veya kalıcı ikamet için Volgodonsk'a taşınan kırsal nüfusun önemli bir akışını oluşturan bu üç halktır.

Volgodonsk nüfusunun mevcut etnik bileşimi ve şehrimize bitişik kırsal alanlar hakkındaki veriler, Tüm Rusya nüfus akışının sonuçlarına dayanarak bilinecektir. Şimdiye kadar, Rostov bölgesinin güneydoğusundaki ilçelerin hiçbirinde Rusların payı %50'nin altına çıkmadı, bundan sonra ne olacağı, önümüzdeki yıl yapılacak olan yeni nüfus sayımının sonuçlarıyla gösterilecek. 2021 sonbaharı. Bu arada Volgodonsk'a komşu bölgelerin etnik haritasını da değerlendirebiliriz. Ahıska  yerleşim alanını düşünmeye başlayın. Merkezi, Volgodonsky ve Semikararakorsky bölgelerinin bir parçası olan Martynovsky bölgesidir. Bireysel köyler ve çiftlikler düzeyinde, on yıl öncesine ait verilere göre bile Ahıskalılar zaten çoğunluğu oluşturuyor. Büyük yerleşim yerlerinden en büyük Ahıska diasporası Bolshaya Orlovka yerleşiminde oluşacak. Volgodonsk bölgesinde, Pobedinsky kırsal yerleşiminde Ahıskaların artan bir oranı gözlenmektedir.

Dargins'in en büyük diasporaları, toplam nüfustaki payları dikkate alınarak Dubovsky ve Remontnensky bölgelerinde kuruldu. İkincisinde, güneyde Dargins (Kormovskoye ve Krasnopartizanskoye kırsal yerleşimleri) ve kuzeyde Çeçenler baskın olan yerleşimler bölgesel merkez Remontnoye ile çevrilidir. Volgodonsk'a zaten daha yakın, Dargin'in toplam nüfusunun %30'undan fazlası

Kaynak: https://bloknot-volgodonsk.ru/